Plan zajęć

11PED-RESO-NP

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Piątek
  15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 18-12-2020;
przeniesienie zajęć z 5.12.2020
Sobota
  08:00 12:45 Wprowadzenie do psychologii W dr Marzanna Farnicka 16-01-2021; 30-01-2021;
  10:30 12:45 Historia wychowania i opieki W dr Edyta Bartkowiak 05-12-2020;
  10:30 15:15 Wprowadzenie do psychologii W dr Marzanna Farnicka 19-12-2020;
  13:00 15:15 Wprowadzenie do socjologii W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 16-01-2021;
  13:00 15:15 Historia wychowania i opieki W dr Edyta Bartkowiak 30-01-2021;
  13:00 15:15 Historia wychowania i opieki Ć dr Edyta Bartkowiak 05-12-2020;
  15:30 17:45 Historia wychowania i opieki Ć dr Edyta Bartkowiak 30-01-2021;
  15:30 17:45 Teoretyczne podstawy wychowania Ć dr Iwona Banach 05-12-2020;
  15:30 17:45 Wstęp do pedagogiki W dr Iwona Banach 19-12-2020; 16-01-2021;
  18:00 20:15 Pedagogika resocjalizacyjna W dr Ernest Magda 19-12-2020; 30-01-2021;
  18:00 20:15 Pedagogika resocjalizacyjna Ć mgr Monika Kaczmarczyk 16-01-2021;
  18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wychowania W dr Iwona Banach 05-12-2020;
Niedziela
  08:00 10:15 Wprowadzenie do socjologii W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 31-01-2021;
  09:00 12:45 Emisja i higiena głosu K dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 06-12-2020; 17-01-2021;
  10:30 12:45 Teoretyczne podstawy wychowania W dr Iwona Banach 31-01-2021;
  10:30 12:45 Historia wychowania i opieki W dr Edyta Bartkowiak 20-12-2020;
  13:00 15:15 Teoretyczne podstawy wychowania Ć dr Iwona Banach 31-01-2021;
  13:00 15:15 Historia wychowania i opieki Ć dr Edyta Bartkowiak 20-12-2020;
  15:30 17:45 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Ć dr Ewa Nowacka-Chiari 20-12-2020;
  15:30 17:45 Pedagogika resocjalizacyjna Ć mgr Monika Kaczmarczyk 31-01-2021;
  15:30 17:45 Wprowadzenie do kryminalistyki W dr Ernest Magda 06-12-2020; 17-01-2021;
  18:00 20:15 Wstęp do pedagogiki W dr Iwona Banach 31-01-2021;
  18:00 20:15 Wprowadzenie do kryminalistyki Ć dr Ernest Magda 06-12-2020; 17-01-2021;
  18:00 20:15 Pedagogika resocjalizacyjna Ć mgr Monika Kaczmarczyk 20-12-2020;

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
05-12-2020So   10:30 12:45 Historia wychowania i opieki W dr Edyta Bartkowiak
05-12-2020So   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki Ć dr Edyta Bartkowiak
05-12-2020So   15:30 17:45 Teoretyczne podstawy wychowania Ć dr Iwona Banach
05-12-2020So   18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wychowania W dr Iwona Banach
06-12-2020Ni   09:00 12:45 Emisja i higiena głosu K dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
06-12-2020Ni   15:30 17:45 Wprowadzenie do kryminalistyki W dr Ernest Magda
06-12-2020Ni   18:00 20:15 Wprowadzenie do kryminalistyki Ć dr Ernest Magda
18-12-2020Pi   15:30 17:45 Wprowadzenie do socjologii W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
przeniesienie zajęć z 5.12.2020
19-12-2020So   10:30 15:15 Wprowadzenie do psychologii W dr Marzanna Farnicka
19-12-2020So   15:30 17:45 Wstęp do pedagogiki W dr Iwona Banach
19-12-2020So   18:00 20:15 Pedagogika resocjalizacyjna W dr Ernest Magda
20-12-2020Ni   10:30 12:45 Historia wychowania i opieki W dr Edyta Bartkowiak
20-12-2020Ni   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki Ć dr Edyta Bartkowiak
20-12-2020Ni   15:30 17:45 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Ć dr Ewa Nowacka-Chiari
20-12-2020Ni   18:00 20:15 Pedagogika resocjalizacyjna Ć mgr Monika Kaczmarczyk
16-01-2021So   08:00 12:45 Wprowadzenie do psychologii W dr Marzanna Farnicka
16-01-2021So   13:00 15:15 Wprowadzenie do socjologii W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
16-01-2021So   15:30 17:45 Wstęp do pedagogiki W dr Iwona Banach
16-01-2021So   18:00 20:15 Pedagogika resocjalizacyjna Ć mgr Monika Kaczmarczyk
17-01-2021Ni   09:00 12:45 Emisja i higiena głosu K dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
17-01-2021Ni   15:30 17:45 Wprowadzenie do kryminalistyki W dr Ernest Magda
17-01-2021Ni   18:00 20:15 Wprowadzenie do kryminalistyki Ć dr Ernest Magda
30-01-2021So   08:00 12:45 Wprowadzenie do psychologii W dr Marzanna Farnicka
30-01-2021So   13:00 15:15 Historia wychowania i opieki W dr Edyta Bartkowiak
30-01-2021So   15:30 17:45 Historia wychowania i opieki Ć dr Edyta Bartkowiak
30-01-2021So   18:00 20:15 Pedagogika resocjalizacyjna W dr Ernest Magda
31-01-2021Ni   08:00 10:15 Wprowadzenie do socjologii W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
31-01-2021Ni   10:30 12:45 Teoretyczne podstawy wychowania W dr Iwona Banach
31-01-2021Ni   13:00 15:15 Teoretyczne podstawy wychowania Ć dr Iwona Banach
31-01-2021Ni   15:30 17:45 Pedagogika resocjalizacyjna Ć mgr Monika Kaczmarczyk
31-01-2021Ni   18:00 20:15 Wstęp do pedagogiki W dr Iwona Banach

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.