Plan zajęć

21PED-PSiS-ND

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
  08:00 10:15 WM6: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak 09-01-2021;
  08:00 10:15 Seminarium magisterskie III S prof. dr hab. Zdzisław Wołk 23-01-2021;
  08:00 10:15 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak 12-12-2020;
  10:30 12:45 Metody pracy z grupą Ć dr Ewa Szumigraj 09-01-2021;
  10:30 12:45 Metody pracy z grupą W dr Ewa Szumigraj 12-12-2020; 23-01-2021;
  13:00 15:15 Podstawy psychiatrii Ć dr Sławomir Baranowski 30-01-2021;
  13:00 15:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 12-12-2020; 09-01-2021; 23-01-2021;
  15:30 17:45 Teoria i praktyka pracy socjalnej Ć dr Magdalena Zdaniewicz 12-12-2020;
  18:00 20:15 Podstawy psychiatrii W dr Sławomir Baranowski 12-12-2020; 23-01-2021;
  18:00 20:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 09-01-2021;
Niedziela
  08:00 10:15 Metody pracy z grupą Ć dr Ewa Szumigraj 24-01-2021;
  08:00 10:15 Seminarium magisterskie III S prof. dr hab. Zdzisław Wołk 13-12-2020; 10-01-2021;
  10:30 12:45 Innowacyjność w pomocy społecznej W dr Andrzej Zygadło 24-01-2021;
  10:30 12:45 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną W dr Andrzej Zygadło 10-01-2021;
  10:30 12:45 Kierowanie zespołami ludzkimi W dr Daria Zielińska-Pękał 13-12-2020;
  13:00 15:15 Innowacyjność w pomocy społecznej Ć dr Andrzej Zygadło 24-01-2021;
  13:00 15:15 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną Ć dr Andrzej Zygadło 10-01-2021;
  13:00 15:15 Kierowanie zespołami ludzkimi Ć dr Daria Zielińska-Pękał 13-12-2020;
  13:00 15:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 31-01-2021;
  15:30 17:45 Podstawy psychiatrii Ć dr Sławomir Baranowski 10-01-2021;
  15:30 17:45 Teoria i praktyka pracy socjalnej Ć dr Magdalena Zdaniewicz 24-01-2021;

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
12-12-2020So   08:00 10:15 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak
12-12-2020So   10:30 12:45 Metody pracy z grupą W dr Ewa Szumigraj
12-12-2020So   13:00 15:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
12-12-2020So   15:30 17:45 Teoria i praktyka pracy socjalnej Ć dr Magdalena Zdaniewicz
12-12-2020So   18:00 20:15 Podstawy psychiatrii W dr Sławomir Baranowski
13-12-2020Ni   08:00 10:15 Seminarium magisterskie III S prof. dr hab. Zdzisław Wołk
13-12-2020Ni   10:30 12:45 Kierowanie zespołami ludzkimi W dr Daria Zielińska-Pękał
13-12-2020Ni   13:00 15:15 Kierowanie zespołami ludzkimi Ć dr Daria Zielińska-Pękał
09-01-2021So   08:00 10:15 WM6: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak
09-01-2021So   10:30 12:45 Metody pracy z grupą Ć dr Ewa Szumigraj
09-01-2021So   13:00 15:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
09-01-2021So   18:00 20:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
10-01-2021Ni   08:00 10:15 Seminarium magisterskie III S prof. dr hab. Zdzisław Wołk
10-01-2021Ni   10:30 12:45 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną W dr Andrzej Zygadło
10-01-2021Ni   13:00 15:15 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną Ć dr Andrzej Zygadło
10-01-2021Ni   15:30 17:45 Podstawy psychiatrii Ć dr Sławomir Baranowski
23-01-2021So   08:00 10:15 Seminarium magisterskie III S prof. dr hab. Zdzisław Wołk
23-01-2021So   10:30 12:45 Metody pracy z grupą W dr Ewa Szumigraj
23-01-2021So   13:00 15:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
23-01-2021So   18:00 20:15 Podstawy psychiatrii W dr Sławomir Baranowski
24-01-2021Ni   08:00 10:15 Metody pracy z grupą Ć dr Ewa Szumigraj
24-01-2021Ni   10:30 12:45 Innowacyjność w pomocy społecznej W dr Andrzej Zygadło
24-01-2021Ni   13:00 15:15 Innowacyjność w pomocy społecznej Ć dr Andrzej Zygadło
24-01-2021Ni   15:30 17:45 Teoria i praktyka pracy socjalnej Ć dr Magdalena Zdaniewicz
30-01-2021So   13:00 15:15 Podstawy psychiatrii Ć dr Sławomir Baranowski
31-01-2021Ni   13:00 15:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.