Plan zajęć

21PED-RzTS-ND

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
  08:00 10:15 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak 12-12-2020;
  08:00 10:15 WM6: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak 09-01-2021;
  08:00 12:45 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy K dr Ewa Szumigraj 30-01-2021;
  10:30 12:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 12-12-2020; 09-01-2021; 23-01-2021;
  13:00 15:15 Taktyka i technika kryminalistyczna W dr Ernest Magda 12-12-2020;
  13:00 15:15 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych W dr Andrzej Zygadło 09-01-2021;
  13:00 15:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy K dr Ewa Szumigraj 23-01-2021;
  15:30 17:45 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych Ć dr Andrzej Zygadło 09-01-2021;
  15:30 17:45 Taktyka i technika kryminalistyczna Ć dr Ernest Magda 12-12-2020;
  15:30 17:45 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr Marek Zadłużny 23-01-2021;
  18:00 20:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy K dr Ewa Szumigraj 09-01-2021;
  18:00 20:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 12-12-2020;
Niedziela
  08:00 10:15 Seminarium magisterskie III S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 13-12-2020; 10-01-2021;
  10:30 12:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną W dr Joanna Dec-Pietrowska 10-01-2021; 24-01-2021;
  10:30 12:45 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 13-12-2020;
  10:30 12:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 31-01-2021;
  13:00 15:15 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 10-01-2021; 24-01-2021;
  13:00 15:15 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Ć mgr Monika Kaczmarczyk 13-12-2020;
  15:30 17:45 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr Marek Zadłużny WPPS-P

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
12-12-2020So   08:00 10:15 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak
12-12-2020So   10:30 12:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
12-12-2020So   13:00 15:15 Taktyka i technika kryminalistyczna W dr Ernest Magda
12-12-2020So   15:30 17:45 Taktyka i technika kryminalistyczna Ć dr Ernest Magda
12-12-2020So   18:00 20:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
13-12-2020Ni   08:00 10:15 Seminarium magisterskie III S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
13-12-2020Ni   10:30 12:45 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
13-12-2020Ni   13:00 15:15 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Ć mgr Monika Kaczmarczyk
13-12-2020Ni   15:30 17:45 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr Marek Zadłużny
09-01-2021So   08:00 10:15 WM6: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak
09-01-2021So   10:30 12:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
09-01-2021So   13:00 15:15 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych W dr Andrzej Zygadło
09-01-2021So   15:30 17:45 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych Ć dr Andrzej Zygadło
09-01-2021So   18:00 20:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy K dr Ewa Szumigraj
10-01-2021Ni   08:00 10:15 Seminarium magisterskie III S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
10-01-2021Ni   10:30 12:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną W dr Joanna Dec-Pietrowska
10-01-2021Ni   13:00 15:15 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
10-01-2021Ni   15:30 17:45 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr Marek Zadłużny
23-01-2021So   10:30 12:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
23-01-2021So   13:00 15:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy K dr Ewa Szumigraj
23-01-2021So   15:30 17:45 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr Marek Zadłużny
24-01-2021Ni   10:30 12:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną W dr Joanna Dec-Pietrowska
24-01-2021Ni   13:00 15:15 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
24-01-2021Ni   15:30 17:45 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr Marek Zadłużny
30-01-2021So   08:00 12:45 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy K dr Ewa Szumigraj
31-01-2021Ni   10:30 12:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
31-01-2021Ni   15:30 17:45 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr Marek Zadłużny

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.