Plan zajęć

31PED-EPiW-NP

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Piątek
  15:30 20:15 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K dr Mirosława Nyczaj-Drąg 04-12-2020; 18-12-2020;
Zmiana terminu zajęć !
Sobota
LAB1 08:00 10:15 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka 19-12-2020;
  08:00 10:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K dr Mirosława Nyczaj-Drąg; mgr Klaudia Żernik 05-12-2020;
  08:00 10:15 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko 16-01-2021;
  08:00 12:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K dr Mirosława Nyczaj-Drąg 30-01-2021;
LAB2 10:30 12:45 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka 19-12-2020;
  10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III K dr Iwona Kopaczyńska 16-01-2021;
  10:30 12:45 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko 05-12-2020;
  13:00 15:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 16-01-2021; 30-01-2021;
  13:00 15:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III K dr Iwona Kopaczyńska 05-12-2020; 19-12-2020;
  15:30 17:45 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III W dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 16-01-2021; 30-01-2021;
  15:40 17:55 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K dr Mirosława Nyczaj-Drąg; mgr Klaudia Żernik 19-12-2020;
  18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K mgr Klaudia Żernik 30-01-2021;
  18:00 20:15 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko 19-12-2020;
  18:00 20:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 05-12-2020;
  18:00 20:15 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 16-01-2021;
Niedziela
LAB1 08:00 10:15 Metodyka zajęć komputerowych L dr Ewa Nowicka 06-12-2020;
  08:00 10:15 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka 20-12-2020;
  08:00 10:15 Logopedia K dr Anita Famuła-Jurczak 17-01-2021;
  08:00 10:15 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko 31-01-2021;
LAB2 10:30 12:45 Metodyka zajęć komputerowych L dr Ewa Nowicka 06-12-2020;
  10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K mgr Klaudia Żernik 17-01-2021;
  10:30 12:45 Metodyka zajęć komputerowych W dr Ewa Nowicka 31-01-2021;
LAB1 13:00 15:15 Metodyka zajęć komputerowych L dr Ewa Nowicka 31-01-2021;
  13:00 15:15 Metodyka zajęć komputerowych W dr Ewa Nowicka 17-01-2021;
LAB1 15:30 17:45 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka 17-01-2021;
LAB2 15:30 17:45 Seminarium dyplomowe I S dr Iwona Kopaczyńska 20-12-2020; 17-01-2021;
LAB2 15:30 17:45 Metodyka zajęć komputerowych L dr Ewa Nowicka 31-01-2021;
LAB1 18:00 20:15 Seminarium dyplomowe I S dr Mirosława Nyczaj-Drąg 20-12-2020; 17-01-2021;
LAB2 18:00 20:15 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka 17-01-2021;
LAB2 18:00 20:15 Seminarium dyplomowe I S dr Iwona Kopaczyńska 06-12-2020;
  18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K dr Mirosława Nyczaj-Drąg; mgr Klaudia Żernik 31-01-2021;

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
04-12-2020Pi   15:30 20:15 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K dr Mirosława Nyczaj-Drąg
Zmiana terminu zajęć !
05-12-2020So   08:00 10:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K dr Mirosława Nyczaj-Drąg; mgr Klaudia Żernik
05-12-2020So   10:30 12:45 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko
05-12-2020So   13:00 15:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III K dr Iwona Kopaczyńska
05-12-2020So   18:00 20:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
06-12-2020Ni LAB1 08:00 10:15 Metodyka zajęć komputerowych L dr Ewa Nowicka
06-12-2020Ni LAB2 10:30 12:45 Metodyka zajęć komputerowych L dr Ewa Nowicka
06-12-2020Ni LAB2 18:00 20:15 Seminarium dyplomowe I S dr Iwona Kopaczyńska
18-12-2020Pi   15:30 20:15 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K dr Mirosława Nyczaj-Drąg
Zmiana terminu zajęć !
19-12-2020So LAB1 08:00 10:15 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka
19-12-2020So LAB2 10:30 12:45 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka
19-12-2020So   13:00 15:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III K dr Iwona Kopaczyńska
19-12-2020So   15:40 17:55 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K dr Mirosława Nyczaj-Drąg; mgr Klaudia Żernik
19-12-2020So   18:00 20:15 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko
20-12-2020Ni   08:00 10:15 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka
20-12-2020Ni LAB2 15:30 17:45 Seminarium dyplomowe I S dr Iwona Kopaczyńska
20-12-2020Ni LAB1 18:00 20:15 Seminarium dyplomowe I S dr Mirosława Nyczaj-Drąg
16-01-2021So   08:00 10:15 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko
16-01-2021So   10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III K dr Iwona Kopaczyńska
16-01-2021So   13:00 15:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
16-01-2021So   15:30 17:45 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III W dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
16-01-2021So   18:00 20:15 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
17-01-2021Ni   08:00 10:15 Logopedia K dr Anita Famuła-Jurczak
17-01-2021Ni   10:30 12:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K mgr Klaudia Żernik
17-01-2021Ni   13:00 15:15 Metodyka zajęć komputerowych W dr Ewa Nowicka
17-01-2021Ni LAB1 15:30 17:45 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka
17-01-2021Ni LAB2 15:30 17:45 Seminarium dyplomowe I S dr Iwona Kopaczyńska
17-01-2021Ni LAB1 18:00 20:15 Seminarium dyplomowe I S dr Mirosława Nyczaj-Drąg
17-01-2021Ni LAB2 18:00 20:15 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka
30-01-2021So   08:00 12:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K dr Mirosława Nyczaj-Drąg
30-01-2021So   13:00 15:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
30-01-2021So   15:30 17:45 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III W dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
30-01-2021So   18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K mgr Klaudia Żernik
31-01-2021Ni   08:00 10:15 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko
31-01-2021Ni   10:30 12:45 Metodyka zajęć komputerowych W dr Ewa Nowicka
31-01-2021Ni LAB1 13:00 15:15 Metodyka zajęć komputerowych L dr Ewa Nowicka
31-01-2021Ni LAB2 15:30 17:45 Metodyka zajęć komputerowych L dr Ewa Nowicka
31-01-2021Ni   18:00 20:15 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K dr Mirosława Nyczaj-Drąg; mgr Klaudia Żernik

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.