Plan zajęć

31PED-POWiP-NP

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
  08:00 10:15 Seminarium dyplomowe I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 05-12-2020;
  08:00 10:15 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk 19-12-2020;
  08:00 10:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II L dr Elżbieta Turska 16-01-2021; 30-01-2021;
  10:30 12:45 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel 16-01-2021; 30-01-2021;
  10:30 12:45 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk 19-12-2020;
  13:00 15:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 16-01-2021; 30-01-2021;
  13:00 15:15 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 19-12-2020;
  13:00 15:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II L dr Elżbieta Turska 05-12-2020;
  15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego W dr Krzysztof Zajdel 05-12-2020;
  15:30 17:45 Terapia pedagogiczna L dr Tomasz Fetzki 19-12-2020;
  15:30 17:45 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk 30-01-2021;
  18:00 20:15 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel 19-12-2020;
  18:00 20:15 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk 30-01-2021;
  18:00 20:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 05-12-2020;
Niedziela
  08:00 10:15 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka 20-12-2020;
  08:00 10:15 Seminarium dyplomowe I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 17-01-2021;
  08:00 10:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego Ć dr Krzysztof Zajdel 06-12-2020; 31-01-2021;
  10:30 12:45 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk 17-01-2021;
  10:30 12:45 Terapia pedagogiczna L dr Tomasz Fetzki 31-01-2021;
  10:30 12:45 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel 06-12-2020;
  13:00 15:15 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk 06-12-2020;
  13:00 15:15 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk 17-01-2021;
  13:00 15:15 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka 20-12-2020;
  13:00 15:15 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 31-01-2021;
  15:30 17:45 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk 31-01-2021;
  15:30 17:45 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk 06-12-2020;
  15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego Ć dr Krzysztof Zajdel 17-01-2021;
  15:30 17:45 Terapia pedagogiczna L dr Tomasz Fetzki 20-12-2020;
  18:00 20:15 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk 31-01-2021;

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
05-12-2020So   08:00 10:15 Seminarium dyplomowe I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
05-12-2020So   13:00 15:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II L dr Elżbieta Turska
05-12-2020So   15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego W dr Krzysztof Zajdel
05-12-2020So   18:00 20:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
06-12-2020Ni   08:00 10:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego Ć dr Krzysztof Zajdel
06-12-2020Ni   10:30 12:45 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel
06-12-2020Ni   13:00 15:15 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk
06-12-2020Ni   15:30 17:45 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk
19-12-2020So   08:00 10:15 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk
19-12-2020So   10:30 12:45 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk
19-12-2020So   13:00 15:15 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
19-12-2020So   15:30 17:45 Terapia pedagogiczna L dr Tomasz Fetzki
19-12-2020So   18:00 20:15 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel
20-12-2020Ni   08:00 10:15 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka
20-12-2020Ni   13:00 15:15 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka
20-12-2020Ni   15:30 17:45 Terapia pedagogiczna L dr Tomasz Fetzki
16-01-2021So   08:00 10:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II L dr Elżbieta Turska
16-01-2021So   10:30 12:45 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel
16-01-2021So   13:00 15:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
17-01-2021Ni   08:00 10:15 Seminarium dyplomowe I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
17-01-2021Ni   10:30 12:45 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk
17-01-2021Ni   13:00 15:15 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk
17-01-2021Ni   15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego Ć dr Krzysztof Zajdel
30-01-2021So   08:00 10:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II L dr Elżbieta Turska
30-01-2021So   10:30 12:45 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel
30-01-2021So   13:00 15:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
30-01-2021So   15:30 17:45 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk
30-01-2021So   18:00 20:15 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk
31-01-2021Ni   08:00 10:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego Ć dr Krzysztof Zajdel
31-01-2021Ni   10:30 12:45 Terapia pedagogiczna L dr Tomasz Fetzki
31-01-2021Ni   13:00 15:15 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
31-01-2021Ni   15:30 17:45 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk
31-01-2021Ni   18:00 20:15 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.