Plan zajęć

31PED-RzPK-NP

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
  08:00 10:15 Psychoterapia K dr Jerzy Herberger 19-12-2020;
  08:00 10:15 Metodyka terapii uzależnień Ć dr Andrzej Zygadło 05-12-2020; 16-01-2021;
  10:30 12:45 Poradnictwo seksualne Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 19-12-2020;
  10:30 12:45 Psychoterapia K dr Jerzy Herberger 16-01-2021;
  10:30 12:45 Seminarium dyplomowe I S dr Ernest Magda 30-01-2021;
  13:00 15:15 Poradnictwo seksualne W dr Joanna Dec-Pietrowska 05-12-2020;
  13:00 15:15 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 19-12-2020;
  13:00 15:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 16-01-2021; 30-01-2021;
  15:30 17:45 Poradnictwo seksualne Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 05-12-2020;
  15:30 17:45 Metodyka śledczego badania miejsca zdarzenia K dr Ernest Magda 30-01-2021;
  15:30 17:45 Komputer w badaniach społecznych L dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 19-12-2020;
  15:30 17:45 Terapia pedagogiczna K mgr Monika Kaczmarczyk 16-01-2021;
  18:00 20:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 05-12-2020;
  18:00 20:15 Poradnictwo seksualne Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 30-01-2021;
  18:00 20:15 Komputer w badaniach społecznych L dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 19-12-2020;
przeniesienie zajęć z 5.12.2020
Niedziela
  08:00 10:15 Psychoterapia K dr Jerzy Herberger 06-12-2020;
  08:00 10:15 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka 20-12-2020;
  10:30 12:45 Terapia pedagogiczna K mgr Monika Kaczmarczyk 31-01-2021;
  10:30 12:45 Poradnictwo seksualne W dr Joanna Dec-Pietrowska 17-01-2021;
  10:30 12:45 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka 20-12-2020;
  10:30 12:45 Seminarium dyplomowe I S dr Ernest Magda 06-12-2020;
  13:00 15:15 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 31-01-2021;
  13:00 15:15 Poradnictwo seksualne Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 17-01-2021;
  13:00 15:15 Metodyka śledczego badania miejsca zdarzenia K dr Ernest Magda 06-12-2020; 20-12-2020;
  15:30 17:45 Psychopatologia kryminalna K dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 06-12-2020; 17-01-2021; 31-01-2021;
  15:30 17:45 Terapia pedagogiczna K mgr Monika Kaczmarczyk 20-12-2020;

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
05-12-2020So   08:00 10:15 Metodyka terapii uzależnień Ć dr Andrzej Zygadło
05-12-2020So   13:00 15:15 Poradnictwo seksualne W dr Joanna Dec-Pietrowska
05-12-2020So   15:30 17:45 Poradnictwo seksualne Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
05-12-2020So   18:00 20:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
06-12-2020Ni   08:00 10:15 Psychoterapia K dr Jerzy Herberger
06-12-2020Ni   10:30 12:45 Seminarium dyplomowe I S dr Ernest Magda
06-12-2020Ni   13:00 15:15 Metodyka śledczego badania miejsca zdarzenia K dr Ernest Magda
06-12-2020Ni   15:30 17:45 Psychopatologia kryminalna K dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
19-12-2020So   08:00 10:15 Psychoterapia K dr Jerzy Herberger
19-12-2020So   10:30 12:45 Poradnictwo seksualne Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
19-12-2020So   13:00 15:15 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
19-12-2020So   15:30 17:45 Komputer w badaniach społecznych L dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
19-12-2020So   18:00 20:15 Komputer w badaniach społecznych L dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
przeniesienie zajęć z 5.12.2020
20-12-2020Ni   08:00 10:15 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka
20-12-2020Ni   10:30 12:45 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka
20-12-2020Ni   13:00 15:15 Metodyka śledczego badania miejsca zdarzenia K dr Ernest Magda
20-12-2020Ni   15:30 17:45 Terapia pedagogiczna K mgr Monika Kaczmarczyk
16-01-2021So   08:00 10:15 Metodyka terapii uzależnień Ć dr Andrzej Zygadło
16-01-2021So   10:30 12:45 Psychoterapia K dr Jerzy Herberger
16-01-2021So   13:00 15:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
16-01-2021So   15:30 17:45 Terapia pedagogiczna K mgr Monika Kaczmarczyk
17-01-2021Ni   10:30 12:45 Poradnictwo seksualne W dr Joanna Dec-Pietrowska
17-01-2021Ni   13:00 15:15 Poradnictwo seksualne Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
17-01-2021Ni   15:30 17:45 Psychopatologia kryminalna K dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
30-01-2021So   10:30 12:45 Seminarium dyplomowe I S dr Ernest Magda
30-01-2021So   13:00 15:15 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
30-01-2021So   15:30 17:45 Metodyka śledczego badania miejsca zdarzenia K dr Ernest Magda
30-01-2021So   18:00 20:15 Poradnictwo seksualne Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
31-01-2021Ni   10:30 12:45 Terapia pedagogiczna K mgr Monika Kaczmarczyk
31-01-2021Ni   13:00 15:15 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
31-01-2021Ni   15:30 17:45 Psychopatologia kryminalna K dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.