Plan zajęć

11PED-RzTS-SD

Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  13:15 14:40 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl DN
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
Wtorek
  09:45 11:20 Metodologia badań społecznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl DP
  11:25 13:00 Nowe media w edukacji L dr Jarosław Wagner DP
  15:00 16:35 Pedeutologia Ć dr Marcin Szumigraj DP
Środa
  16:45 18:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ D
Czwartek
  08:00 09:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych W dr Jacek Jędryczkowski DN
  09:45 11:20 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak DN
  09:45 11:20 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak DP
  11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak DP
  11:25 13:00 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak DN
  13:15 14:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej Ć dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ D
  15:00 16:35 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ DN
  15:00 16:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski DP

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
07-12-2020Po   13:15 14:40 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
09-12-2020Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
10-12-2020Cz   08:00 09:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych W dr Jacek Jędryczkowski
10-12-2020Cz   09:45 11:20 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak
10-12-2020Cz   11:25 13:00 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak
10-12-2020Cz   13:15 14:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej Ć dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
10-12-2020Cz   15:00 16:35 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
15-12-2020Wt   09:45 11:20 Metodologia badań społecznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
15-12-2020Wt   11:25 13:00 Nowe media w edukacji L dr Jarosław Wagner
15-12-2020Wt   15:00 16:35 Pedeutologia Ć dr Marcin Szumigraj
16-12-2020Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
17-12-2020Cz   09:45 11:20 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak
17-12-2020Cz   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak
17-12-2020Cz   13:15 14:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej Ć dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
17-12-2020Cz   15:00 16:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski
04-01-2021Po   13:15 14:40 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
07-01-2021Cz   16:45 18:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
11-01-2021Po   13:15 14:40 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
13-01-2021Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
14-01-2021Cz   08:00 09:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych W dr Jacek Jędryczkowski
14-01-2021Cz   09:45 11:20 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak
14-01-2021Cz   11:25 13:00 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak
14-01-2021Cz   13:15 14:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej Ć dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
14-01-2021Cz   15:00 16:35 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
19-01-2021Wt   09:45 11:20 Metodologia badań społecznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
19-01-2021Wt   11:25 13:00 Nowe media w edukacji L dr Jarosław Wagner
19-01-2021Wt   15:00 16:35 Pedeutologia Ć dr Marcin Szumigraj
20-01-2021Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
21-01-2021Cz   09:45 11:20 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak
21-01-2021Cz   11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak
21-01-2021Cz   13:15 14:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej Ć dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
21-01-2021Cz   15:00 16:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski
25-01-2021Po   13:15 14:40 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
27-01-2021Śr   16:45 18:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
28-01-2021Cz   08:00 09:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych W dr Jacek Jędryczkowski
28-01-2021Cz   09:45 11:20 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak
28-01-2021Cz   11:25 13:00 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak
28-01-2021Cz   13:15 14:45 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej Ć dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
28-01-2021Cz   15:00 16:35 Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.