Plan zajęć

21PED-PSiS-SD

Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:25 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak DN
  08:00 09:35 WM6: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak DP
  09:45 11:10 Metody pracy z grupą W dr Ewa Szumigraj DN
  11:35 13:00 Metody pracy z grupą Ć dr Ewa Szumigraj DN
Wtorek
  08:00 09:25 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną W dr Andrzej Zygadło DN
  08:00 09:35 Innowacyjność w pomocy społecznej W dr Andrzej Zygadło DP
  09:40 11:15 Innowacyjność w pomocy społecznej Ć dr Andrzej Zygadło DP
  09:45 11:10 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną Ć dr Andrzej Zygadło DN
  11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej Ć dr Magdalena Zdaniewicz D
  13:15 14:40 Teoria i praktyka pracy socjalnej W dr Magdalena Zdaniewicz DN
Środa
sem.2 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S dr Elżbieta Lipowicz D
  09:40 11:15 Kierowanie zespołami ludzkimi Ć dr Daria Zielińska-Pękał DP
  09:45 11:10 Kierowanie zespołami ludzkimi W dr Daria Zielińska-Pękał DN
Czwartek
sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S prof. dr hab. Zdzisław Wołk D
  09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska D
  11:30 13:45 Podstawy psychiatrii Ć dr Sławomir Baranowski DP
  11:30 13:45 Podstawy psychiatrii W dr Sławomir Baranowski DN

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
07-12-2020Po   08:00 09:25 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak
07-12-2020Po   09:45 11:10 Metody pracy z grupą W dr Ewa Szumigraj
07-12-2020Po   11:35 13:00 Metody pracy z grupą Ć dr Ewa Szumigraj
08-12-2020Wt   08:00 09:25 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną W dr Andrzej Zygadło
08-12-2020Wt   09:45 11:10 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną Ć dr Andrzej Zygadło
08-12-2020Wt   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej Ć dr Magdalena Zdaniewicz
08-12-2020Wt   13:15 14:40 Teoria i praktyka pracy socjalnej W dr Magdalena Zdaniewicz
09-12-2020Śr sem.2 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S dr Elżbieta Lipowicz
09-12-2020Śr   09:45 11:10 Kierowanie zespołami ludzkimi W dr Daria Zielińska-Pękał
10-12-2020Cz sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S prof. dr hab. Zdzisław Wołk
10-12-2020Cz   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
10-12-2020Cz   11:30 13:45 Podstawy psychiatrii W dr Sławomir Baranowski
14-12-2020Po   08:00 09:35 WM6: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak
15-12-2020Wt   08:00 09:35 Innowacyjność w pomocy społecznej W dr Andrzej Zygadło
15-12-2020Wt   09:40 11:15 Innowacyjność w pomocy społecznej Ć dr Andrzej Zygadło
15-12-2020Wt   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej Ć dr Magdalena Zdaniewicz
16-12-2020Śr sem.2 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S dr Elżbieta Lipowicz
16-12-2020Śr   09:40 11:15 Kierowanie zespołami ludzkimi Ć dr Daria Zielińska-Pękał
17-12-2020Cz sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S prof. dr hab. Zdzisław Wołk
17-12-2020Cz   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
17-12-2020Cz   11:30 13:45 Podstawy psychiatrii Ć dr Sławomir Baranowski
04-01-2021Po   08:00 09:25 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak
04-01-2021Po   09:45 11:10 Metody pracy z grupą W dr Ewa Szumigraj
04-01-2021Po   11:35 13:00 Metody pracy z grupą Ć dr Ewa Szumigraj
05-01-2021Wt   08:00 09:25 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną W dr Andrzej Zygadło
05-01-2021Wt   09:45 11:10 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną Ć dr Andrzej Zygadło
05-01-2021Wt   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej Ć dr Magdalena Zdaniewicz
05-01-2021Wt   13:15 14:40 Teoria i praktyka pracy socjalnej W dr Magdalena Zdaniewicz
07-01-2021Cz sem.2 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S dr Elżbieta Lipowicz
07-01-2021Cz   09:45 11:10 Kierowanie zespołami ludzkimi W dr Daria Zielińska-Pękał
11-01-2021Po   08:00 09:25 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak
11-01-2021Po   09:45 11:10 Metody pracy z grupą W dr Ewa Szumigraj
11-01-2021Po   11:35 13:00 Metody pracy z grupą Ć dr Ewa Szumigraj
12-01-2021Wt   08:00 09:25 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną W dr Andrzej Zygadło
12-01-2021Wt   09:45 11:10 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną Ć dr Andrzej Zygadło
12-01-2021Wt   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej Ć dr Magdalena Zdaniewicz
12-01-2021Wt   13:15 14:40 Teoria i praktyka pracy socjalnej W dr Magdalena Zdaniewicz
13-01-2021Śr sem.2 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S dr Elżbieta Lipowicz
13-01-2021Śr   09:45 11:10 Kierowanie zespołami ludzkimi W dr Daria Zielińska-Pękał
14-01-2021Cz sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S prof. dr hab. Zdzisław Wołk
14-01-2021Cz   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
14-01-2021Cz   11:30 13:45 Podstawy psychiatrii W dr Sławomir Baranowski
18-01-2021Po   08:00 09:35 WM6: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak
19-01-2021Wt   08:00 09:35 Innowacyjność w pomocy społecznej W dr Andrzej Zygadło
19-01-2021Wt   09:40 11:15 Innowacyjność w pomocy społecznej Ć dr Andrzej Zygadło
19-01-2021Wt   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej Ć dr Magdalena Zdaniewicz
20-01-2021Śr sem.2 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S dr Elżbieta Lipowicz
20-01-2021Śr   09:40 11:15 Kierowanie zespołami ludzkimi Ć dr Daria Zielińska-Pękał
21-01-2021Cz sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S prof. dr hab. Zdzisław Wołk
21-01-2021Cz   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
21-01-2021Cz   11:30 13:45 Podstawy psychiatrii Ć dr Sławomir Baranowski
25-01-2021Po   08:00 09:25 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak
25-01-2021Po   09:45 11:10 Metody pracy z grupą W dr Ewa Szumigraj
25-01-2021Po   11:35 13:00 Metody pracy z grupą Ć dr Ewa Szumigraj
26-01-2021Wt   08:00 09:25 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną W dr Andrzej Zygadło
26-01-2021Wt   09:45 11:10 Praca społeczno-wychowawcza z rodziną Ć dr Andrzej Zygadło
26-01-2021Wt   11:30 13:00 Teoria i praktyka pracy socjalnej Ć dr Magdalena Zdaniewicz
26-01-2021Wt   13:15 14:40 Teoria i praktyka pracy socjalnej W dr Magdalena Zdaniewicz
27-01-2021Śr sem.2 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S dr Elżbieta Lipowicz
27-01-2021Śr   09:45 11:10 Kierowanie zespołami ludzkimi W dr Daria Zielińska-Pękał
28-01-2021Cz sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S prof. dr hab. Zdzisław Wołk
28-01-2021Cz   09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
28-01-2021Cz   11:30 13:45 Podstawy psychiatrii W dr Sławomir Baranowski

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.