Plan zajęć

21PED-RzTS-SD

Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:25 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak DN
  08:00 09:35 WM6: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak DP
  09:45 11:10 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną W dr Joanna Dec-Pietrowska DN
  11:30 13:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 11-01-2021;
  11:30 14:30 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 07-12-2020;
Wtorek
  11:35 13:00 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych W dr Andrzej Zygadło DN
  13:15 14:40 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych Ć dr Andrzej Zygadło DN
  15:00 16:25 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Ć mgr Monika Kaczmarczyk DN
Środa
  08:00 09:35 Taktyka i technika kryminalistyczna W dr Ernest Magda DP
  13:10 14:45 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ DP
  13:15 14:40 Taktyka i technika kryminalistyczna Ć dr Ernest Magda DN
  15:00 16:30 Seminarium magisterskie III S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ D
  16:45 18:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr hab. Wita Szulc, prof. UZ D
Czwartek
  08:00 09:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska D
  09:45 11:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy K dr Ewa Szumigraj D

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
07-12-2020Po   08:00 09:25 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak
07-12-2020Po   09:45 11:10 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną W dr Joanna Dec-Pietrowska
07-12-2020Po   11:30 14:30 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
08-12-2020Wt   11:35 13:00 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych W dr Andrzej Zygadło
08-12-2020Wt   13:15 14:40 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych Ć dr Andrzej Zygadło
08-12-2020Wt   15:00 16:25 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Ć mgr Monika Kaczmarczyk
09-12-2020Śr   13:15 14:40 Taktyka i technika kryminalistyczna Ć dr Ernest Magda
09-12-2020Śr   15:00 16:30 Seminarium magisterskie III S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
09-12-2020Śr   16:45 18:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr hab. Wita Szulc, prof. UZ
10-12-2020Cz   08:00 09:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
10-12-2020Cz   09:45 11:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy K dr Ewa Szumigraj
14-12-2020Po   08:00 09:35 WM6: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak
16-12-2020Śr   08:00 09:35 Taktyka i technika kryminalistyczna W dr Ernest Magda
16-12-2020Śr   13:10 14:45 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
16-12-2020Śr   15:00 16:30 Seminarium magisterskie III S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
16-12-2020Śr   16:45 18:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr hab. Wita Szulc, prof. UZ
17-12-2020Cz   08:00 09:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
17-12-2020Cz   09:45 11:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy K dr Ewa Szumigraj
04-01-2021Po   08:00 09:25 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak
04-01-2021Po   09:45 11:10 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną W dr Joanna Dec-Pietrowska
05-01-2021Wt   11:35 13:00 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych W dr Andrzej Zygadło
05-01-2021Wt   13:15 14:40 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych Ć dr Andrzej Zygadło
05-01-2021Wt   15:00 16:25 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Ć mgr Monika Kaczmarczyk
07-01-2021Cz   13:15 14:40 Taktyka i technika kryminalistyczna Ć dr Ernest Magda
07-01-2021Cz   15:00 16:30 Seminarium magisterskie III S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
07-01-2021Cz   16:45 18:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr hab. Wita Szulc, prof. UZ
11-01-2021Po   08:00 09:25 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak
11-01-2021Po   09:45 11:10 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną W dr Joanna Dec-Pietrowska
11-01-2021Po   11:30 13:45 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
12-01-2021Wt   11:35 13:00 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych W dr Andrzej Zygadło
12-01-2021Wt   13:15 14:40 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych Ć dr Andrzej Zygadło
12-01-2021Wt   15:00 16:25 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Ć mgr Monika Kaczmarczyk
13-01-2021Śr   13:15 14:40 Taktyka i technika kryminalistyczna Ć dr Ernest Magda
13-01-2021Śr   15:00 16:30 Seminarium magisterskie III S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
13-01-2021Śr   16:45 18:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr hab. Wita Szulc, prof. UZ
14-01-2021Cz   08:00 09:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
14-01-2021Cz   09:45 11:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy K dr Ewa Szumigraj
18-01-2021Po   08:00 09:35 WM6: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak
20-01-2021Śr   08:00 09:35 Taktyka i technika kryminalistyczna W dr Ernest Magda
20-01-2021Śr   13:10 14:45 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
20-01-2021Śr   15:00 16:30 Seminarium magisterskie III S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
20-01-2021Śr   16:45 18:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr hab. Wita Szulc, prof. UZ
21-01-2021Cz   08:00 09:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
21-01-2021Cz   09:45 11:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy K dr Ewa Szumigraj
25-01-2021Po   08:00 09:25 WM5: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak
25-01-2021Po   09:45 11:10 Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną W dr Joanna Dec-Pietrowska
26-01-2021Wt   11:35 13:00 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych W dr Andrzej Zygadło
26-01-2021Wt   13:15 14:40 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych Ć dr Andrzej Zygadło
26-01-2021Wt   15:00 16:25 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Ć mgr Monika Kaczmarczyk
27-01-2021Śr   13:15 14:40 Taktyka i technika kryminalistyczna Ć dr Ernest Magda
27-01-2021Śr   15:00 16:30 Seminarium magisterskie III S dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
27-01-2021Śr   16:45 18:15 Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie K dr hab. Wita Szulc, prof. UZ
28-01-2021Cz   08:00 09:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Joanna Dec-Pietrowska
28-01-2021Cz   09:45 11:15 Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy K dr Ewa Szumigraj

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.