Plan zajęć

31PED-EPiW-SP

Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:25 Logopedia K dr Ewa Kowalska DN
  09:45 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III K dr Iwona Kopaczyńska D
  11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl DN
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
Wtorek
  08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak D
Przedmiot wybieralny
  09:45 11:10 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl DN
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
  09:45 11:20 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka DP
  13:15 14:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K dr Anetta Soroka-Fedorczuk; mgr Klaudia Żernik D
  15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ D
Przedmiot wybieralny
Środa
  08:00 09:25 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka DN
  08:00 09:35 Metodyka zajęć komputerowych W dr Ewa Nowicka DP
  09:45 11:20 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu W dr Mirosława Nyczaj-Drąg DP
  09:50 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III W dr Iwona Kopaczyńska DN
  13:15 14:40 Metodyka zajęć komputerowych L dr Ewa Nowicka DN
  15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Mirosława Nyczaj-Drąg D
  15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Iwona Kopaczyńska D
Czwartek
  08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II W dr Mirosława Nyczaj-Drąg DN
  09:30 11:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K dr Mirosława Nyczaj-Drąg D
  12:00 13:30 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko D

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
07-12-2020Po   08:00 09:25 Logopedia K dr Ewa Kowalska
07-12-2020Po   09:45 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III K dr Iwona Kopaczyńska
07-12-2020Po   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
08-12-2020Wt   08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak
Przedmiot wybieralny
08-12-2020Wt   09:45 11:10 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
08-12-2020Wt   13:15 14:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K dr Anetta Soroka-Fedorczuk; mgr Klaudia Żernik
08-12-2020Wt   15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Przedmiot wybieralny
09-12-2020Śr   08:00 09:25 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka
09-12-2020Śr   09:50 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III W dr Iwona Kopaczyńska
09-12-2020Śr   13:15 14:40 Metodyka zajęć komputerowych L dr Ewa Nowicka
09-12-2020Śr   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Mirosława Nyczaj-Drąg
09-12-2020Śr   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Iwona Kopaczyńska
10-12-2020Cz   08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II W dr Mirosława Nyczaj-Drąg
10-12-2020Cz   09:30 11:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K dr Mirosława Nyczaj-Drąg
10-12-2020Cz   12:00 13:30 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko
14-12-2020Po   09:45 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III K dr Iwona Kopaczyńska
15-12-2020Wt   08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak
Przedmiot wybieralny
15-12-2020Wt   09:45 11:20 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka
15-12-2020Wt   13:15 14:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K dr Anetta Soroka-Fedorczuk; mgr Klaudia Żernik
15-12-2020Wt   15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Przedmiot wybieralny
16-12-2020Śr   08:00 09:35 Metodyka zajęć komputerowych W dr Ewa Nowicka
16-12-2020Śr   09:45 11:20 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu W dr Mirosława Nyczaj-Drąg
16-12-2020Śr   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Iwona Kopaczyńska
16-12-2020Śr   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Mirosława Nyczaj-Drąg
17-12-2020Cz   09:30 11:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K dr Mirosława Nyczaj-Drąg
17-12-2020Cz   12:00 13:30 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko
04-01-2021Po   08:00 09:25 Logopedia K dr Ewa Kowalska
04-01-2021Po   09:45 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III K dr Iwona Kopaczyńska
04-01-2021Po   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
05-01-2021Wt   08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak
Przedmiot wybieralny
05-01-2021Wt   09:45 11:10 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
05-01-2021Wt   13:15 14:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K dr Anetta Soroka-Fedorczuk; mgr Klaudia Żernik
05-01-2021Wt   15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Przedmiot wybieralny
07-01-2021Cz   08:00 09:25 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka
07-01-2021Cz   09:50 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III W dr Iwona Kopaczyńska
07-01-2021Cz   13:15 14:40 Metodyka zajęć komputerowych L dr Ewa Nowicka
07-01-2021Cz   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Mirosława Nyczaj-Drąg
07-01-2021Cz   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Iwona Kopaczyńska
11-01-2021Po   08:00 09:25 Logopedia K dr Ewa Kowalska
11-01-2021Po   09:45 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III K dr Iwona Kopaczyńska
11-01-2021Po   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
12-01-2021Wt   08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak
Przedmiot wybieralny
12-01-2021Wt   09:45 11:10 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
12-01-2021Wt   13:15 14:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K dr Anetta Soroka-Fedorczuk; mgr Klaudia Żernik
12-01-2021Wt   15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Przedmiot wybieralny
13-01-2021Śr   08:00 09:25 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka
13-01-2021Śr   09:50 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III W dr Iwona Kopaczyńska
13-01-2021Śr   13:15 14:40 Metodyka zajęć komputerowych L dr Ewa Nowicka
13-01-2021Śr   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Mirosława Nyczaj-Drąg
13-01-2021Śr   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Iwona Kopaczyńska
14-01-2021Cz   08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II W dr Mirosława Nyczaj-Drąg
14-01-2021Cz   09:30 11:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K dr Mirosława Nyczaj-Drąg
14-01-2021Cz   12:00 13:30 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko
18-01-2021Po   09:45 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III K dr Iwona Kopaczyńska
19-01-2021Wt   08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak
Przedmiot wybieralny
19-01-2021Wt   09:45 11:20 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka
19-01-2021Wt   13:15 14:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K dr Anetta Soroka-Fedorczuk; mgr Klaudia Żernik
19-01-2021Wt   15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Przedmiot wybieralny
20-01-2021Śr   08:00 09:35 Metodyka zajęć komputerowych W dr Ewa Nowicka
20-01-2021Śr   09:45 11:20 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu W dr Mirosława Nyczaj-Drąg
20-01-2021Śr   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Iwona Kopaczyńska
20-01-2021Śr   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Mirosława Nyczaj-Drąg
21-01-2021Cz   09:30 11:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K dr Mirosława Nyczaj-Drąg
21-01-2021Cz   12:00 13:30 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko
25-01-2021Po   08:00 09:25 Logopedia K dr Ewa Kowalska
25-01-2021Po   09:45 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III K dr Iwona Kopaczyńska
25-01-2021Po   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
26-01-2021Wt   08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak
Przedmiot wybieralny
26-01-2021Wt   09:45 11:10 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
26-01-2021Wt   13:15 14:45 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu K dr Anetta Soroka-Fedorczuk; mgr Klaudia Żernik
26-01-2021Wt   15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Przedmiot wybieralny
27-01-2021Śr   08:00 09:25 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka
27-01-2021Śr   09:50 11:15 Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III W dr Iwona Kopaczyńska
27-01-2021Śr   13:15 14:40 Metodyka zajęć komputerowych L dr Ewa Nowicka
27-01-2021Śr   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Iwona Kopaczyńska
27-01-2021Śr   15:00 16:30 Seminarium dyplomowe I S dr Mirosława Nyczaj-Drąg
28-01-2021Cz   08:00 09:25 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II W dr Mirosława Nyczaj-Drąg
28-01-2021Cz   09:30 11:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II K dr Mirosława Nyczaj-Drąg
28-01-2021Cz   12:00 13:30 Wychowanie fizyczne z metodyką II K dr Grażyna Biczysko

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.