Plan zajęć

31PED-POWiP-SP

Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel D
  11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl DN
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
  13:15 14:45 Terapia pedagogiczna L dr Tomasz Fetzki D
Wtorek
  08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak D
Przedmiot wybieralny
  09:45 11:15 Seminarium dyplomowe I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ D
  11:30 13:00 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II L dr Elżbieta Turska D
  15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ D
Przedmiot wybieralny
  16:45 19:00 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk D
Środa
  08:00 09:25 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka DN
  08:00 09:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego W dr Daria Zielińska-Pękał DP
  09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego Ć mgr Paweł Zapeński D
  13:15 14:40 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl DN
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
  14:55 16:30 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka DP
  16:45 19:00 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk D

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
07-12-2020Po   09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel
07-12-2020Po   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
07-12-2020Po   13:15 14:45 Terapia pedagogiczna L dr Tomasz Fetzki
08-12-2020Wt   08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak
Przedmiot wybieralny
08-12-2020Wt   09:45 11:15 Seminarium dyplomowe I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
08-12-2020Wt   11:30 13:00 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II L dr Elżbieta Turska
08-12-2020Wt   15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Przedmiot wybieralny
08-12-2020Wt   16:45 19:00 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk
09-12-2020Śr   08:00 09:25 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka
09-12-2020Śr   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego Ć mgr Paweł Zapeński
09-12-2020Śr   13:15 14:40 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
09-12-2020Śr   16:45 19:00 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk
14-12-2020Po   09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel
14-12-2020Po   13:15 14:45 Terapia pedagogiczna L dr Tomasz Fetzki
15-12-2020Wt   08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak
Przedmiot wybieralny
15-12-2020Wt   09:45 11:15 Seminarium dyplomowe I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
15-12-2020Wt   11:30 13:00 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II L dr Elżbieta Turska
15-12-2020Wt   15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Przedmiot wybieralny
15-12-2020Wt   16:45 19:00 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk
16-12-2020Śr   08:00 09:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego W dr Daria Zielińska-Pękał
16-12-2020Śr   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego Ć mgr Paweł Zapeński
16-12-2020Śr   14:55 16:30 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka
16-12-2020Śr   16:45 19:00 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk
04-01-2021Po   09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel
04-01-2021Po   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
04-01-2021Po   13:15 14:45 Terapia pedagogiczna L dr Tomasz Fetzki
05-01-2021Wt   08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak
Przedmiot wybieralny
05-01-2021Wt   09:45 11:15 Seminarium dyplomowe I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
05-01-2021Wt   11:30 13:00 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II L dr Elżbieta Turska
05-01-2021Wt   15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Przedmiot wybieralny
05-01-2021Wt   16:45 19:00 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk
07-01-2021Cz   08:00 09:25 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka
07-01-2021Cz   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego Ć mgr Paweł Zapeński
07-01-2021Cz   13:15 14:40 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
07-01-2021Cz   16:45 19:00 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk
11-01-2021Po   09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel
11-01-2021Po   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
11-01-2021Po   13:15 14:45 Terapia pedagogiczna L dr Tomasz Fetzki
12-01-2021Wt   08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak
Przedmiot wybieralny
12-01-2021Wt   09:45 11:15 Seminarium dyplomowe I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
12-01-2021Wt   11:30 13:00 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II L dr Elżbieta Turska
12-01-2021Wt   15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Przedmiot wybieralny
12-01-2021Wt   16:45 19:00 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk
13-01-2021Śr   08:00 09:25 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka
13-01-2021Śr   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego Ć mgr Paweł Zapeński
13-01-2021Śr   13:15 14:40 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
13-01-2021Śr   16:45 19:00 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk
18-01-2021Po   09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel
18-01-2021Po   13:15 14:45 Terapia pedagogiczna L dr Tomasz Fetzki
19-01-2021Wt   08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak
Przedmiot wybieralny
19-01-2021Wt   09:45 11:15 Seminarium dyplomowe I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
19-01-2021Wt   11:30 13:00 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II L dr Elżbieta Turska
19-01-2021Wt   15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Przedmiot wybieralny
19-01-2021Wt   16:45 19:00 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk
20-01-2021Śr   08:00 09:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego W dr Daria Zielińska-Pękał
20-01-2021Śr   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego Ć mgr Paweł Zapeński
20-01-2021Śr   14:55 16:30 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka
20-01-2021Śr   16:45 19:00 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk
25-01-2021Po   09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy L dr Krzysztof Zajdel
25-01-2021Po   11:35 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
25-01-2021Po   13:15 14:45 Terapia pedagogiczna L dr Tomasz Fetzki
26-01-2021Wt   08:00 09:30 Projektowanie szkoleń edukacyjnych W dr Anita Famuła-Jurczak
Przedmiot wybieralny
26-01-2021Wt   09:45 11:15 Seminarium dyplomowe I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
26-01-2021Wt   11:30 13:00 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II L dr Elżbieta Turska
26-01-2021Wt   15:00 16:30 Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku W dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Przedmiot wybieralny
26-01-2021Wt   16:45 19:00 Konstruowanie programów profilaktycznych L dr Lidia Wawryk
27-01-2021Śr   08:00 09:25 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka
27-01-2021Śr   09:45 11:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego Ć mgr Paweł Zapeński
27-01-2021Śr   13:15 14:40 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
27-01-2021Śr   16:45 19:00 Socjoterapia L dr Lidia Wawryk

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.