Plan zajęć

11IiE-SP

Informatyka i ekonometria
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2020/2021

informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału
Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć