Plan zajęć

11ID-SD

Inżynieria danych
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2020/2021

informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału
Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć