Plan zajęć

11ID-SP

Inżynieria danych
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2020/2021

informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału
Filtr:
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Środa
GG 11:00 12:30 Podstawy kryptografii dr Sebastian Czerwiński 2021-02-24
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-02-24 Śr GG 11:00 12:30 Podstawy kryptografii dr Sebastian Czerwiński

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.