Plan zajęć

21ID-SP

Inżynieria danych
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2020/2021

informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału
Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć