Plan zajęć

21MAT-SP

Matematyka
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2020/2021

informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału
Filtr:
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Piątek
  09:15 10:45 Geometria dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 2021-02-26
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-02-26 Pi   09:15 10:45 Geometria dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.