Plan zajęć

12EK-SP

Ekonomia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:30 Finanse publiczne i rynki finansowe W dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek DP
  08:00 09:30 Finanse publiczne i rynki finansowe Ć dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek DN
II 11:20 12:50 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz D
III 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson D
V 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Krzysztof Wieliczko D
II 13:10 14:40 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz D
III 13:10 14:40 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson D
B 14:50 16:20 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki D
  16:25 17:55 Mikroekonomia W dr Dorota Roszkowska-Hołysz D
Wtorek
  08:00 09:30 Podstawy ekonomii środowiska W dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko DP
  09:40 11:10 Mikroekonomia Ć dr Dorota Roszkowska-Hołysz D
A 16:25 17:55 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki D
Środa
  08:00 09:30 Podstawy zarządzania W dr Robert Wysocki DP
  09:40 11:10 Podstawy zarządzania Ć dr Robert Wysocki DN
  09:40 11:10 Historia gospodarcza Ć dr Jolanta Skierska DP
  11:20 12:50 Podstawy ekonomii środowiska Ć mgr Adrianna Dybikowska D
  14:50 16:20 Historia gospodarcza W prof. dr hab. Leszek Belzyt DP
  16:25 17:55 Podstawy prawa W dr Cezary Kąkol DP
  18:00 19:30 Podstawy marketingu Ć dr Janusz Śnihur D
Czwartek
  08:00 09:30 Rachunkowość Ć dr inż. Dorota Kużdowicz DP
  09:40 11:10 Podstawy marketingu W dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ DN
B 11:20 12:50 Technologie informacyjne L mgr Tomasz Łagutko DP
A 13:10 14:40 Technologie informacyjne L mgr Tomasz Łagutko DN
  14:50 16:20 Podstawy prawa Ć dr Cezary Kąkol DN
  18:00 19:30 Analiza rynku W dr inż. Mariola Michałowska DN
Piątek
A 08:00 09:30 Rachunkowość L dr inż. Dorota Kużdowicz DN
  08:00 09:30 Rachunkowość W dr inż. Dorota Kużdowicz DP
B 13:10 14:40 Rachunkowość L dr inż. Dorota Kużdowicz DP
Nieregularne
      Wychowanie fizyczne 1 Ć   D

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
04-12-2020Pi   08:00 09:30 Rachunkowość W dr inż. Dorota Kużdowicz
04-12-2020Pi B 13:10 14:40 Rachunkowość L dr inż. Dorota Kużdowicz
07-12-2020Po   08:00 09:30 Finanse publiczne i rynki finansowe Ć dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
07-12-2020Po II 11:20 12:50 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz
07-12-2020Po III 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
07-12-2020Po V 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Krzysztof Wieliczko
07-12-2020Po II 13:10 14:40 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz
07-12-2020Po III 13:10 14:40 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
07-12-2020Po B 14:50 16:20 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki
07-12-2020Po   16:25 17:55 Mikroekonomia W dr Dorota Roszkowska-Hołysz
08-12-2020Wt   09:40 11:10 Mikroekonomia Ć dr Dorota Roszkowska-Hołysz
08-12-2020Wt A 16:25 17:55 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki
09-12-2020Śr   09:40 11:10 Podstawy zarządzania Ć dr Robert Wysocki
09-12-2020Śr   11:20 12:50 Podstawy ekonomii środowiska Ć mgr Adrianna Dybikowska
09-12-2020Śr   18:00 19:30 Podstawy marketingu Ć dr Janusz Śnihur
10-12-2020Cz   09:40 11:10 Podstawy marketingu W dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ
10-12-2020Cz A 13:10 14:40 Technologie informacyjne L mgr Tomasz Łagutko
10-12-2020Cz   14:50 16:20 Podstawy prawa Ć dr Cezary Kąkol
10-12-2020Cz   18:00 19:30 Analiza rynku W dr inż. Mariola Michałowska
11-12-2020Pi A 08:00 09:30 Rachunkowość L dr inż. Dorota Kużdowicz
14-12-2020Po   08:00 09:30 Finanse publiczne i rynki finansowe W dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
14-12-2020Po II 11:20 12:50 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz
14-12-2020Po III 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
14-12-2020Po V 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Krzysztof Wieliczko
14-12-2020Po II 13:10 14:40 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz
14-12-2020Po III 13:10 14:40 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
14-12-2020Po B 14:50 16:20 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki
14-12-2020Po   16:25 17:55 Mikroekonomia W dr Dorota Roszkowska-Hołysz
15-12-2020Wt   08:00 09:30 Podstawy ekonomii środowiska W dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko
15-12-2020Wt   09:40 11:10 Mikroekonomia Ć dr Dorota Roszkowska-Hołysz
15-12-2020Wt A 16:25 17:55 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki
16-12-2020Śr   08:00 09:30 Podstawy zarządzania W dr Robert Wysocki
16-12-2020Śr   09:40 11:10 Historia gospodarcza Ć dr Jolanta Skierska
16-12-2020Śr   11:20 12:50 Podstawy ekonomii środowiska Ć mgr Adrianna Dybikowska
16-12-2020Śr   14:50 16:20 Historia gospodarcza W prof. dr hab. Leszek Belzyt
16-12-2020Śr   16:25 17:55 Podstawy prawa W dr Cezary Kąkol
16-12-2020Śr   18:00 19:30 Podstawy marketingu Ć dr Janusz Śnihur
17-12-2020Cz   08:00 09:30 Rachunkowość Ć dr inż. Dorota Kużdowicz
17-12-2020Cz B 11:20 12:50 Technologie informacyjne L mgr Tomasz Łagutko
18-12-2020Pi   08:00 09:30 Rachunkowość W dr inż. Dorota Kużdowicz
18-12-2020Pi B 13:10 14:40 Rachunkowość L dr inż. Dorota Kużdowicz
04-01-2021Po   08:00 09:30 Finanse publiczne i rynki finansowe Ć dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
04-01-2021Po II 11:20 12:50 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz
04-01-2021Po III 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
04-01-2021Po V 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Krzysztof Wieliczko
04-01-2021Po II 13:10 14:40 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz
04-01-2021Po III 13:10 14:40 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
04-01-2021Po B 14:50 16:20 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki
04-01-2021Po   16:25 17:55 Mikroekonomia W dr Dorota Roszkowska-Hołysz
05-01-2021Wt   09:40 11:10 Mikroekonomia Ć dr Dorota Roszkowska-Hołysz
05-01-2021Wt A 16:25 17:55 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki
07-01-2021Cz   09:40 11:10 Podstawy zarządzania Ć dr Robert Wysocki
07-01-2021Cz   11:20 12:50 Podstawy ekonomii środowiska Ć mgr Adrianna Dybikowska
07-01-2021Cz   18:00 19:30 Podstawy marketingu Ć dr Janusz Śnihur
08-01-2021Pi A 08:00 09:30 Rachunkowość L dr inż. Dorota Kużdowicz
11-01-2021Po   08:00 09:30 Finanse publiczne i rynki finansowe Ć dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
11-01-2021Po II 11:20 12:50 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz
11-01-2021Po III 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
11-01-2021Po V 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Krzysztof Wieliczko
11-01-2021Po II 13:10 14:40 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz
11-01-2021Po III 13:10 14:40 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
11-01-2021Po B 14:50 16:20 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki
11-01-2021Po   16:25 17:55 Mikroekonomia W dr Dorota Roszkowska-Hołysz
12-01-2021Wt   09:40 11:10 Mikroekonomia Ć dr Dorota Roszkowska-Hołysz
12-01-2021Wt A 16:25 17:55 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki
13-01-2021Śr   09:40 11:10 Podstawy zarządzania Ć dr Robert Wysocki
13-01-2021Śr   11:20 12:50 Podstawy ekonomii środowiska Ć mgr Adrianna Dybikowska
13-01-2021Śr   18:00 19:30 Podstawy marketingu Ć dr Janusz Śnihur
14-01-2021Cz   09:40 11:10 Podstawy marketingu W dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ
14-01-2021Cz A 13:10 14:40 Technologie informacyjne L mgr Tomasz Łagutko
14-01-2021Cz   14:50 16:20 Podstawy prawa Ć dr Cezary Kąkol
14-01-2021Cz   18:00 19:30 Analiza rynku W dr inż. Mariola Michałowska
15-01-2021Pi A 08:00 09:30 Rachunkowość L dr inż. Dorota Kużdowicz
18-01-2021Po   08:00 09:30 Finanse publiczne i rynki finansowe W dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
18-01-2021Po II 11:20 12:50 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz
18-01-2021Po III 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
18-01-2021Po V 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Krzysztof Wieliczko
18-01-2021Po II 13:10 14:40 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz
18-01-2021Po III 13:10 14:40 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
18-01-2021Po B 14:50 16:20 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki
18-01-2021Po   16:25 17:55 Mikroekonomia W dr Dorota Roszkowska-Hołysz
19-01-2021Wt   08:00 09:30 Podstawy ekonomii środowiska W dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko
19-01-2021Wt   09:40 11:10 Mikroekonomia Ć dr Dorota Roszkowska-Hołysz
19-01-2021Wt A 16:25 17:55 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki
20-01-2021Śr   08:00 09:30 Podstawy zarządzania W dr Robert Wysocki
20-01-2021Śr   09:40 11:10 Historia gospodarcza Ć dr Jolanta Skierska
20-01-2021Śr   11:20 12:50 Podstawy ekonomii środowiska Ć mgr Adrianna Dybikowska
20-01-2021Śr   14:50 16:20 Historia gospodarcza W prof. dr hab. Leszek Belzyt
20-01-2021Śr   16:25 17:55 Podstawy prawa W dr Cezary Kąkol
20-01-2021Śr   18:00 19:30 Podstawy marketingu Ć dr Janusz Śnihur
21-01-2021Cz   08:00 09:30 Rachunkowość Ć dr inż. Dorota Kużdowicz
21-01-2021Cz B 11:20 12:50 Technologie informacyjne L mgr Tomasz Łagutko
22-01-2021Pi   08:00 09:30 Rachunkowość W dr inż. Dorota Kużdowicz
22-01-2021Pi B 13:10 14:40 Rachunkowość L dr inż. Dorota Kużdowicz
25-01-2021Po   08:00 09:30 Finanse publiczne i rynki finansowe Ć dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
25-01-2021Po II 11:20 12:50 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz
25-01-2021Po III 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
25-01-2021Po V 11:20 12:50 Język angielski 1 L mgr Krzysztof Wieliczko
25-01-2021Po II 13:10 14:40 Język niemiecki 1 L mgr Dawid Maciarz
25-01-2021Po III 13:10 14:40 Język angielski 1 L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
25-01-2021Po B 14:50 16:20 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki
25-01-2021Po   16:25 17:55 Mikroekonomia W dr Dorota Roszkowska-Hołysz
26-01-2021Wt   09:40 11:10 Mikroekonomia Ć dr Dorota Roszkowska-Hołysz
26-01-2021Wt A 16:25 17:55 Analiza rynku L mgr Piotr Dubicki
27-01-2021Śr   09:40 11:10 Podstawy zarządzania Ć dr Robert Wysocki
27-01-2021Śr   11:20 12:50 Podstawy ekonomii środowiska Ć mgr Adrianna Dybikowska
27-01-2021Śr   18:00 19:30 Podstawy marketingu Ć dr Janusz Śnihur
28-01-2021Cz   09:40 11:10 Podstawy marketingu W dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ
28-01-2021Cz A 13:10 14:40 Technologie informacyjne L mgr Tomasz Łagutko
28-01-2021Cz   14:50 16:20 Podstawy prawa Ć dr Cezary Kąkol
28-01-2021Cz   18:00 19:30 Analiza rynku W dr inż. Mariola Michałowska
29-01-2021Pi A 08:00 09:30 Rachunkowość L dr inż. Dorota Kużdowicz
         Wychowanie fizyczne 1 Ć  

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.