Plan zajęć

21BHP-ND

Bezpieczeństwo i higiena pracy niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
  07:30 09:00 Język niemiecki L mgr Danuta Chlebicz mWM
  09:05 10:45 Profesjologia W dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ mWM P
  09:15 10:35 Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby bhp W dr Aneta Klementowska mWM N
  10:55 12:35 Profesjologia Ć dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ mWM P
  11:00 12:30 Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby bhp Ć dr Aneta Klementowska mWM N
A 12:40 14:20 Kształtowanie i badanie materiałów technicznych L dr Czesław Częstochowski mWM P
  12:45 14:05 Kształtowanie i badanie materiałów technicznych W dr Czesław Częstochowski mWM N
  14:30 16:00 Ochrona ppoż. i ratownictwo Ć mgr inż. Rafał Konieczny mWM
A 16:10 17:50 Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych L dr inż. Paweł Bachman mWM P
  16:15 17:35 Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych W dr inż. Paweł Bachman mWM N
Niedziela
A 11:00 12:30 Komputerowo wspomagana diagnoza i projektowanie ergonomiczne L dr inż. Andrzej Lasota mWM
A 12:45 14:15 Język angielski L mgr Anna Przyjemska-Skrabucha mWM
Nieregularne
      Seminarium dyplomowe III S dr Grzegorz Dudarski; dr Maria Agnieszka Paszkowicz; dr inż. Marek Rybakowski mWM
      Seminarium dyplomowe III S dr inż. Dariusz Królik mWM

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
05-12-2020So   07:30 09:00 Język niemiecki L mgr Danuta Chlebicz
05-12-2020So   09:05 10:45 Profesjologia W dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
05-12-2020So   10:55 12:35 Profesjologia Ć dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
05-12-2020So A 12:40 14:20 Kształtowanie i badanie materiałów technicznych L dr Czesław Częstochowski
05-12-2020So   14:30 16:00 Ochrona ppoż. i ratownictwo Ć mgr inż. Rafał Konieczny
05-12-2020So A 16:10 17:50 Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych L dr inż. Paweł Bachman
06-12-2020Ni A 11:00 12:30 Komputerowo wspomagana diagnoza i projektowanie ergonomiczne L dr inż. Andrzej Lasota
06-12-2020Ni A 12:45 14:15 Język angielski L mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
12-12-2020So   07:30 09:00 Język niemiecki L mgr Danuta Chlebicz
12-12-2020So   09:15 10:35 Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby bhp W dr Aneta Klementowska
12-12-2020So   11:00 12:30 Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby bhp Ć dr Aneta Klementowska
12-12-2020So   12:45 14:05 Kształtowanie i badanie materiałów technicznych W dr Czesław Częstochowski
12-12-2020So   14:30 16:00 Ochrona ppoż. i ratownictwo Ć mgr inż. Rafał Konieczny
12-12-2020So   16:15 17:35 Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych W dr inż. Paweł Bachman
13-12-2020Ni A 11:00 12:30 Komputerowo wspomagana diagnoza i projektowanie ergonomiczne L dr inż. Andrzej Lasota
13-12-2020Ni A 12:45 14:15 Język angielski L mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
09-01-2021So   07:30 09:00 Język niemiecki L mgr Danuta Chlebicz
09-01-2021So   09:05 10:45 Profesjologia W dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
09-01-2021So   10:55 12:35 Profesjologia Ć dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
09-01-2021So A 12:40 14:20 Kształtowanie i badanie materiałów technicznych L dr Czesław Częstochowski
09-01-2021So   14:30 16:00 Ochrona ppoż. i ratownictwo Ć mgr inż. Rafał Konieczny
09-01-2021So A 16:10 17:50 Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych L dr inż. Paweł Bachman
10-01-2021Ni A 11:00 12:30 Komputerowo wspomagana diagnoza i projektowanie ergonomiczne L dr inż. Andrzej Lasota
10-01-2021Ni A 12:45 14:15 Język angielski L mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
23-01-2021So   07:30 09:00 Język niemiecki L mgr Danuta Chlebicz
23-01-2021So   09:15 10:35 Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby bhp W dr Aneta Klementowska
23-01-2021So   11:00 12:30 Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby bhp Ć dr Aneta Klementowska
23-01-2021So   12:45 14:05 Kształtowanie i badanie materiałów technicznych W dr Czesław Częstochowski
23-01-2021So   14:30 16:00 Ochrona ppoż. i ratownictwo Ć mgr inż. Rafał Konieczny
23-01-2021So   16:15 17:35 Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych W dr inż. Paweł Bachman
24-01-2021Ni A 11:00 12:30 Komputerowo wspomagana diagnoza i projektowanie ergonomiczne L dr inż. Andrzej Lasota
24-01-2021Ni A 12:45 14:15 Język angielski L mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
         Seminarium dyplomowe III S dr inż. Dariusz Królik
         Seminarium dyplomowe III S dr Grzegorz Dudarski; dr Maria Agnieszka Paszkowicz; dr inż. Marek Rybakowski

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.