Terminy zajęć

Egz.certyf.

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
1 2022-11-05 Sobota Sobota
1 2022-11-06 Niedziela Niedziela