Terminy zajęć

Wydział Mechaniczny niestacjonarne

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
1 2022-02-26 Sobota Sobota
1 2022-02-27 Niedziela Niedziela
2 2022-03-05 Sobota Sobota
2 2022-03-06 Niedziela Niedziela
3 2022-03-19 Sobota Sobota
3 2022-03-20 Niedziela Niedziela
4 2022-03-26 Sobota Sobota
4 2022-03-27 Niedziela Niedziela
5 2022-04-09 Sobota Sobota
5 2022-04-10 Niedziela Niedziela
6 2022-04-23 Sobota Sobota
6 2022-04-24 Niedziela Niedziela
7 2022-05-14 Sobota Sobota
7 2022-05-15 Niedziela Niedziela
8 2022-05-28 Sobota Sobota
8 2022-05-29 Niedziela Niedziela
9 2022-06-11 Sobota Sobota
9 2022-06-12 Niedziela Niedziela

mWM I - Wydział Mechaniczny niestacjonarne I-sza połowa sem.
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
1 2022-02-26 Sobota Sobota
1 2022-02-27 Niedziela Niedziela
2 2022-03-05 Sobota Sobota
2 2022-03-06 Niedziela Niedziela
3 2022-03-19 Sobota Sobota
3 2022-03-20 Niedziela Niedziela
4 2022-03-26 Sobota Sobota
4 2022-03-27 Niedziela Niedziela
5 2022-04-09 Sobota Sobota
5 2022-04-10 Niedziela Niedziela

mWM II - Wydział Mechaniczny niestacjonarne II-ga połowa sem.
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
6 2022-04-23 Sobota Sobota
6 2022-04-24 Niedziela Niedziela
7 2022-05-14 Sobota Sobota
7 2022-05-15 Niedziela Niedziela
8 2022-05-28 Sobota Sobota
8 2022-05-29 Niedziela Niedziela
9 2022-06-11 Sobota Sobota
9 2022-06-12 Niedziela Niedziela

mWM N - Wydział Mechaniczny niestacjonarne Nieparzyste
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
1 2022-02-26 Sobota Sobota
1 2022-02-27 Niedziela Niedziela
3 2022-03-19 Sobota Sobota
3 2022-03-20 Niedziela Niedziela
5 2022-04-09 Sobota Sobota
5 2022-04-10 Niedziela Niedziela
7 2022-05-14 Sobota Sobota
7 2022-05-15 Niedziela Niedziela
9 2022-06-11 Sobota Sobota
9 2022-06-12 Niedziela Niedziela

mWM P - Wydział Mechaniczny niestacjonarne Parzyste
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
2 2022-03-05 Sobota Sobota
2 2022-03-06 Niedziela Niedziela
4 2022-03-26 Sobota Sobota
4 2022-03-27 Niedziela Niedziela
6 2022-04-23 Sobota Sobota
6 2022-04-24 Niedziela Niedziela
8 2022-05-28 Sobota Sobota
8 2022-05-29 Niedziela Niedziela