Terminy zajęć

Wydział Mechaniczny niestacjonarne

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
1 2022-10-01 Sobota Sobota
1 2022-10-02 Niedziela Niedziela
2 2022-10-08 Sobota Sobota
2 2022-10-09 Niedziela Niedziela
3 2022-10-22 Sobota Sobota
3 2022-10-23 Niedziela Niedziela
4 2022-11-05 Sobota Sobota
4 2022-11-06 Niedziela Niedziela
5 2022-11-19 Sobota Sobota
5 2022-11-20 Niedziela Niedziela
6 2022-12-03 Sobota Sobota
6 2022-12-04 Niedziela Niedziela
7 2022-12-17 Sobota Sobota
7 2022-12-18 Niedziela Niedziela
8 2023-01-14 Sobota Sobota
8 2023-01-15 Niedziela Niedziela
9 2023-01-28 Sobota Sobota
9 2023-01-29 Niedziela Niedziela

mWM I - Wydział Mechaniczny niestacjonarne I-sza połowa sem.
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
1 2022-10-01 Sobota Sobota
1 2022-10-02 Niedziela Niedziela
2 2022-10-08 Sobota Sobota
2 2022-10-09 Niedziela Niedziela
3 2022-10-22 Sobota Sobota
3 2022-10-23 Niedziela Niedziela
4 2022-11-05 Sobota Sobota
4 2022-11-06 Niedziela Niedziela
5 2022-11-19 Sobota Sobota
5 2022-11-20 Niedziela Niedziela

mWM II - Wydział Mechaniczny niestacjonarne II-ga połowa sem.
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
6 2022-12-03 Sobota Sobota
6 2022-12-04 Niedziela Niedziela
7 2022-12-17 Sobota Sobota
7 2022-12-18 Niedziela Niedziela
8 2023-01-14 Sobota Sobota
8 2023-01-15 Niedziela Niedziela
9 2023-01-28 Sobota Sobota
9 2023-01-29 Niedziela Niedziela

mWM N - Wydział Mechaniczny niestacjonarne Nieparzyste
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
1 2022-10-01 Sobota Sobota
1 2022-10-02 Niedziela Niedziela
3 2022-10-22 Sobota Sobota
3 2022-10-23 Niedziela Niedziela
5 2022-11-19 Sobota Sobota
5 2022-11-20 Niedziela Niedziela
7 2022-12-17 Sobota Sobota
7 2022-12-18 Niedziela Niedziela
9 2023-01-28 Sobota Sobota
9 2023-01-29 Niedziela Niedziela

mWM P - Wydział Mechaniczny niestacjonarne Parzyste
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
2 2022-10-08 Sobota Sobota
2 2022-10-09 Niedziela Niedziela
4 2022-11-05 Sobota Sobota
4 2022-11-06 Niedziela Niedziela
6 2022-12-03 Sobota Sobota
6 2022-12-04 Niedziela Niedziela
8 2023-01-14 Sobota Sobota
8 2023-01-15 Niedziela Niedziela