Terminy zajęć

WPiA-Kadry i płace w prawie i praktyce

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
1 2022-11-19 Sobota Sobota
1 2022-11-20 Niedziela Niedziela
2 2022-11-26 Sobota Sobota
2 2022-11-27 Niedziela Niedziela
3 2022-12-10 Sobota Sobota
3 2022-12-11 Niedziela Niedziela
4 2023-01-14 Sobota Sobota
4 2023-01-15 Niedziela Niedziela
5 2023-02-11 Sobota Sobota
5 2023-02-12 Niedziela Niedziela