Terminy zajęć

WPiA-Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
1 2022-11-19 Sobota Sobota
1 2022-11-20 Niedziela Niedziela
2 2022-12-03 Sobota Sobota
2 2022-12-04 Niedziela Niedziela
3 2022-12-17 Sobota Sobota
3 2022-12-18 Niedziela Niedziela
4 2023-01-14 Sobota Sobota
4 2023-01-15 Niedziela Niedziela
5 2023-01-28 Sobota Sobota
5 2023-01-29 Niedziela Niedziela