Terminy zajęć

WPiA-Kadry i płace w prawie i praktyce - lato

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
1 2023-03-04 Sobota Sobota
1 2023-03-05 Niedziela Niedziela
2 2023-03-25 Sobota Sobota
2 2023-03-26 Niedziela Niedziela
3 2023-04-22 Sobota Sobota
3 2023-04-23 Niedziela Niedziela
4 2023-05-20 Sobota Sobota
4 2023-05-21 Niedziela Niedziela
5 2023-06-03 Sobota Sobota
5 2023-06-04 Niedziela Niedziela