Terminy zajęć
WPiA-KiPwPiP - WPiA - Studia podyplomowe - Kadry i Płace w Prawie i Praktyce

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 16-03-2019 Sobota Sobota
1 17-03-2019 Niedziela Niedziela
2 06-04-2019 Sobota Sobota
2 07-04-2019 Niedziela Niedziela
3 11-05-2019 Sobota Sobota
3 12-05-2019 Niedziela Niedziela
4 01-06-2019 Sobota Sobota
4 02-06-2019 Niedziela Niedziela
5 15-06-2019 Sobota Sobota
5 16-06-2019 Niedziela Niedziela