Terminy zajęć
WPiA-ZPiPPP - WPiA - Studia podyplomowe - Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 02-03-2019 Sobota Sobota
1 03-03-2019 Niedziela Niedziela
2 23-03-2019 Sobota Sobota
2 24-03-2019 Niedziela Niedziela
3 06-04-2019 Sobota Sobota
3 07-04-2019 Niedziela Niedziela
4 11-05-2019 Sobota Sobota
4 12-05-2019 Niedziela Niedziela
5 25-05-2019 Sobota Sobota
5 26-05-2019 Niedziela Niedziela
6 01-06-2019 Sobota Sobota
6 02-06-2019 Niedziela Niedziela
7 08-06-2019 Sobota Sobota