Terminy zajęć
WH-L-Niest - WH-L-Niest

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 08-03-2019 Piątek Piątek
1 09-03-2019 Sobota Sobota
1 10-03-2019 Niedziela Niedziela
2 15-03-2019 Piątek Piątek
2 16-03-2019 Sobota Sobota
2 17-03-2019 Niedziela Niedziela
3 22-03-2019 Piątek Piątek
3 23-03-2019 Sobota Sobota
3 24-03-2019 Niedziela Niedziela
5 05-04-2019 Piątek Piątek
5 06-04-2019 Sobota Sobota
5 07-04-2019 Niedziela Niedziela
6 12-04-2019 Piątek Piątek
6 13-04-2019 Sobota Sobota
6 14-04-2019 Niedziela Niedziela
10 10-05-2019 Piątek Piątek
10 11-05-2019 Sobota Sobota
10 12-05-2019 Niedziela Niedziela
11 17-05-2019 Piątek Piątek
11 18-05-2019 Sobota Sobota
11 19-05-2019 Niedziela Niedziela
12 24-05-2019 Piątek Piątek
12 25-05-2019 Sobota Sobota
12 26-05-2019 Niedziela Niedziela
13 31-05-2019 Piątek Piątek
13 01-06-2019 Sobota Sobota
13 02-06-2019 Niedziela Niedziela
15 14-06-2019 Piątek Piątek
15 15-06-2019 Sobota Sobota
15 16-06-2019 Niedziela Niedziela