Terminy zajęć
II WF NPS, II WF ND - II WF NPS i II WF NDS

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 01-03-2019 Piątek Piątek
1 02-03-2019 Sobota Sobota
1 03-03-2019 Niedziela Niedziela
2 15-03-2019 Piątek Piątek
2 16-03-2019 Sobota Sobota
2 17-03-2019 Niedziela Niedziela
3 05-04-2019 Piątek Piątek
3 06-04-2019 Sobota Sobota
3 07-04-2019 Niedziela Niedziela
4 26-04-2019 Piątek Piątek
4 27-04-2019 Sobota Sobota
4 28-04-2019 Niedziela Niedziela
5 10-05-2019 Piątek Piątek
5 11-05-2019 Sobota Sobota
5 12-05-2019 Niedziela Niedziela
6 24-05-2019 Piątek Piątek
6 25-05-2019 Sobota Sobota
6 26-05-2019 Niedziela Niedziela
7 14-06-2019 Piątek Piątek
7 15-06-2019 Sobota Sobota
7 16-06-2019 Niedziela Niedziela