Terminy zajęć
WH-FG-NST - WH-FG-NST

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 08-03-2019 Piątek Piątek
1 09-03-2019 Sobota Sobota
1 10-03-2019 Niedziela Niedziela
2 15-03-2019 Piątek Piątek
2 16-03-2019 Sobota Sobota
2 17-03-2019 Niedziela Niedziela
3 22-03-2019 Piątek Piątek
3 23-03-2019 Sobota Sobota
3 24-03-2019 Niedziela Niedziela
4 05-04-2019 Piątek Piątek
4 06-04-2019 Sobota Sobota
4 07-04-2019 Niedziela Niedziela
5 12-04-2019 Piątek Piątek
5 13-04-2019 Sobota Sobota
5 14-04-2019 Niedziela Niedziela
6 10-05-2019 Piątek Piątek
6 11-05-2019 Sobota Sobota
6 12-05-2019 Niedziela Niedziela
7 17-05-2019 Piątek Piątek
7 18-05-2019 Sobota Sobota
7 19-05-2019 Niedziela Niedziela
8 31-05-2019 Piątek Piątek
8 01-06-2019 Sobota Sobota
8 02-06-2019 Niedziela Niedziela
9 14-06-2019 Piątek Piątek
9 15-06-2019 Sobota Sobota
9 16-06-2019 Niedziela Niedziela
16 21-06-2019 Piątek Piątek
16 22-06-2019 Sobota Sobota
16 23-06-2019 Niedziela Niedziela