Terminy zajęć
NST_WIEA_L - NST-WIEA_lato

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 29-02-2020 Sobota Sobota
1 01-03-2020 Niedziela Niedziela
3 28-03-2020 Sobota Sobota
3 29-03-2020 Niedziela Niedziela
4 18-04-2020 Sobota Sobota
4 19-04-2020 Niedziela Niedziela
5 25-04-2020 Sobota Sobota
5 26-04-2020 Niedziela Niedziela
6 09-05-2020 Sobota Sobota
6 10-05-2020 Niedziela Niedziela
7 23-05-2020 Sobota Sobota
7 24-05-2020 Niedziela Niedziela
8 06-06-2020 Sobota Sobota
8 07-06-2020 Niedziela Niedziela
2 13-06-2020 Sobota Sobota
2 14-06-2020 Niedziela Niedziela
9 20-06-2020 Sobota Sobota
9 21-06-2020 Niedziela Niedziela

NST_WIEA_L I - NST-WIEA_lato I-sza połowa sem.
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 29-02-2020 Sobota Sobota
1 01-03-2020 Niedziela Niedziela
3 28-03-2020 Sobota Sobota
3 29-03-2020 Niedziela Niedziela
4 18-04-2020 Sobota Sobota
4 19-04-2020 Niedziela Niedziela
5 25-04-2020 Sobota Sobota
5 26-04-2020 Niedziela Niedziela
2 13-06-2020 Sobota Sobota
2 14-06-2020 Niedziela Niedziela

NST_WIEA_L II - NST-WIEA_lato II-ga połowa sem.
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
6 09-05-2020 Sobota Sobota
6 10-05-2020 Niedziela Niedziela
7 23-05-2020 Sobota Sobota
7 24-05-2020 Niedziela Niedziela
8 06-06-2020 Sobota Sobota
8 07-06-2020 Niedziela Niedziela
9 20-06-2020 Sobota Sobota
9 21-06-2020 Niedziela Niedziela

NST_WIEA_L N - NST-WIEA_lato Nieparzyste
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
4 18-04-2020 Sobota Sobota
4 19-04-2020 Niedziela Niedziela
6 09-05-2020 Sobota Sobota
6 10-05-2020 Niedziela Niedziela
8 06-06-2020 Sobota Sobota
8 07-06-2020 Niedziela Niedziela
2 13-06-2020 Sobota Sobota
2 14-06-2020 Niedziela Niedziela

NST_WIEA_L P - NST-WIEA_lato Parzyste
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 29-02-2020 Sobota Sobota
1 01-03-2020 Niedziela Niedziela
3 28-03-2020 Sobota Sobota
3 29-03-2020 Niedziela Niedziela
5 25-04-2020 Sobota Sobota
5 26-04-2020 Niedziela Niedziela
7 23-05-2020 Sobota Sobota
7 24-05-2020 Niedziela Niedziela
9 20-06-2020 Sobota Sobota
9 21-06-2020 Niedziela Niedziela