Terminy zajęć
I WF NPS I WF ND - I WF NPS, I WF ND

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 28-02-2020 Piątek Piątek
1 29-02-2020 Sobota Sobota
1 01-03-2020 Niedziela Niedziela
2 13-03-2020 Piątek Piątek
2 14-03-2020 Sobota Sobota
2 15-03-2020 Niedziela Niedziela
3 27-03-2020 Piątek Piątek
3 28-03-2020 Sobota Sobota
3 29-03-2020 Niedziela Niedziela
4 17-04-2020 Piątek Piątek
4 18-04-2020 Sobota Sobota
4 19-04-2020 Niedziela Niedziela
5 08-05-2020 Piątek Piątek
5 09-05-2020 Sobota Sobota
5 10-05-2020 Niedziela Niedziela
6 22-05-2020 Piątek Piątek
6 23-05-2020 Sobota Sobota
6 24-05-2020 Niedziela Niedziela
7 12-06-2020 Piątek Piątek
7 13-06-2020 Sobota Sobota
7 14-06-2020 Niedziela Niedziela
8 19-06-2020 Piątek Piątek
8 20-06-2020 Sobota Sobota
8 21-06-2020 Niedziela Niedziela