Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę A

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr n. med. Sleiman Sebastian Aboul-Hassan Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiochirurgii
dr inż. arch. Inna Abramiuk Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr n. biol. Monica Abreu-Głowacka Instytut Nauk Medycznych Zakład Medycyny Sądowej
inż. Zbigniew Adamczak Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr inż. Krzysztof Adamczuk Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr inż. Janusz Adamczyk, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Magdalena Adamczyk-Haniewicz Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Zbigniew Adaszyński Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Agata Aduła Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Fizjoterapii
dr inż. Remigiusz Aksentowicz Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
Umowa Aldemed Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
lek. Aras Almohammad Instytut Nauk Medycznych Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ Instytut Budownictwa Instytut Budownictwa
dr hab. inż. Barbara Amon, prof. UZ Instytut Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów
lek. Piotr Anders Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiologii
dr Sylwia Andrzejczak-Grządko Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
dr Paweł Andrzejewski Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Dorota Angutek, prof. UZ Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
lek. med. Błażej Antosz Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
lek. med. Błażej Antosz Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr Aleksandra Arkit Instytut Matematyki Pracownia Zastosowań Matematyki
mgr Grzegorz Arkit Uniwersytet Zielonogórski Pracownia Oprogramowania i Komputeryzacji Zarządzania Centrum Komputerowego UZ
dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
mgr Łukasz Augustowski Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych