Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę C

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
mgr Alicja Camona-Tyliszczak Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
prof. dr hab. Van Cao Long Instytut Fizyki Instytut Fizyki
prof. dr hab. Andrzej Cegielski Instytut Matematyki Zakład Optymalizacji i Badań Operacyjnych
dr n. med. Aleksander Celewicz Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr n. med. Marta Celewicz Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr inż. Marcin Chciuk Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Danuta Chlebicz Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Jolanta Chmielowiec Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Higieny i Epidemiologii
dr hab. n. med. Krzysztof Chmielowiec, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Higieny i Epidemiologii
dr Anna Chodorowska Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
mgr Aneta Chrostek Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Jan Cichocki Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. n. med. Romuald Cichoń, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiochirurgii
dr Olaf Ciebiera Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
lek. Marcin Cieciorowski Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
dr Mateusz Ciepliński Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska Instytut Psychologii Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
lek. Michał Cięciel Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Barbara Cwynar Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr inż. Joanna Cyganiuk Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Joanna Cyra Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
lek. Krzysztof Cyran Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiologii
dr inż. Andrzej Czajkowski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Marzena Czapaluk Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Grażyna Czarkowska Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Witold Czarnecki Instytut Budownictwa Instytut Budownictwa
lek. Michał Czarnuszewicz Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
lek. Diana Cząstkiewicz-Trawińska Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
dr Piotr Czech Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Paweł Czechowski Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
lek. Małgorzata Czekaj Instytut Nauk Medycznych Klinika Neurochirurgii i Chorób Układu Nerwowego
dr Małgorzata Czerniawska Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
dr Sebastian Czerwiński Instytut Matematyki Zakład Algebry i Geometrii
mgr Renata Czeszczewik Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Czesław Częstochowski Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. Aleksander Czogalla Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
prof. dr hab. n. med. Miłosz Czuba Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych