Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę D

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr Marta Dalecka Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Martyna Dalecka Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Magdalena Dalecka-Zaborowska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr Jakub Dalecki Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Fizjoterapii
mgr Jerzy Dalecki Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr Katarzyna Dancewicz Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr n. med. Monika Daszkiewicz Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
lek. Agnieszka Dąbrowska Instytut Nauk Medycznych Zakład Medycyny Rodzinnej
dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr Arkadiusz Dąbrowski Instytut Ekonomii i Finansów Instytut Ekonomii i Finansów
mgr Karol Dąbrowski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Paweł Dąbrowski Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr Joanna Dec-Pietrowska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr n. med. Piotr Defort Instytut Nauk Medycznych Klinika Neurochirurgii i Chorób Układu Nerwowego
dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Instytut Budownictwa Instytut Budownictwa
lek. Anna Derda-Kawka Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych
dr Marek Derlatka Instytut Nauk Prawnych Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak Instytut Nauk Medycznych Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
dr inż. Daniel Dębowski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Maciej Dobrowolski Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Olga Dobrucka Uniwersytet Zielonogórski Dział Obsługi Uczelni
prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. Dariusz Dolański Instytut Historii Instytut Historii
dr inż. Michał Doligalski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Artur Doliński Instytut Psychologii Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
dr n. med. Barbara Dominik Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych
dr hab. Radosław Domke, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
mgr Donata Dordzik Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. Szymon E. Draheim, prof. UZ Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
mgr Anna Droś Instytut Filozofii Instytut Filozofii
mgr Wojciech Drożdż Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Adam Drzewiecki Instytut Fizyki Instytut Fizyki
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Alicja Dubicka-Czechowska Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
mgr Piotr Dubicki Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr hab. Tatiana Dubovyk Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
lek. Łukasz Duda-Duma Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr Grzegorz Dudarski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr hab. Krzysztof Dudek, prof. UZ Instytut Fizyki Instytut Fizyki
prof. dr hab. Mirosław Dudek Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Szymon Dudkowiak Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
prof. dr hab. Stefan Dudra Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
mgr Jacek Dudzic Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
mgr Jacek Dudzic Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Fizjoterapii
mgr inż. arch. Rafał Dudzik Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr Przemysław Dulewicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Żaklina Dworska Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
mgr Adrianna Dybikowska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Agnieszka Dylewska Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr Robert Dylewski, prof. UZ Instytut Matematyki Pracownia Zastosowań Matematyki
prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
mgr Teresa Renata Dzierzba Instytut Pedagogiki Sekretariat Instytutu Pedagogiki
prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr inż. Maria Dzikuć, prof. UZ Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr Katarzyna Dziuba Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Tadeusz Dzwonkowski Instytut Historii Instytut Historii