Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę D

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr Marta Dalecka Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Martyna Dalecka Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr Magdalena Dalecka-Zaborowska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr Jerzy Dalecki Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. inż. Łukasz Damurski, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Katarzyna Dancewicz Instytut Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr n. med. Monika Daszkiewicz Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Katarzyna Dąbrowska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Wioleta Dąbrowska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr Arkadiusz Dąbrowski Instytut Ekonomii i Finansów Instytut Ekonomii i Finansów
mgr Karol Dąbrowski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr n. przyr. Paweł Dąbrowski Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr Joanna Dec-Pietrowska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr n. med. Piotr Defort Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Instytut Budownictwa Zakład Mechaniki Budowli
dr n. med. Mirosława Derach-Kuszczyńska Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
lek. med. Anna Derda-Kawka Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Gastroenterologii
dr Marek Derlatka Instytut Nauk Prawnych Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak Instytut Nauk Medycznych Instytut Nauk Medycznych
dr inż. Daniel Dębowski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Maciej Dobrowolski Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. Dariusz Dolański Instytut Historii Instytut Historii
dr inż. Michał Doligalski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Artur Doliński Instytut Psychologii Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
mgr inż. Izabela Domagalska Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr n. med. Barbara Dominik Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Gastroenterologii
dr hab. Radosław Domke, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
mgr Donata Dordzik Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
mgr inż. Mariusz Downar Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
mgr Agnieszka Droś Instytut Filozofii Instytut Filozofii
mgr Anna Droś Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr Adam Drzewiecki Instytut Fizyki Instytut Fizyki
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Piotr Dubicki Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr n. med. Paulina Dubiel Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
lek. Łukasz Duda-Duma Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr Grzegorz Dudarski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr Krzysztof Dudek Instytut Fizyki Instytut Fizyki
prof. dr hab. Mirosław Dudek Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Szymon Dudkowiak Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
mgr Jacek Dudzic Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
mgr Jacek Dudziec Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr inż. arch. Rafał Dudzik Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr Przemysław Dulewicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Adrianna Dybikowska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Agnieszka Dylewska Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr Robert Dylewski, prof. UZ Instytut Matematyki Pracownia Zastosowań Matematyki
mgr inż. Włodzimierz Dyszak Instytut Budownictwa Zakład Dróg, Mostów i Kolei
dr Krzysztof Dziadkiewicz Instytut Psychologii Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
doc. dr Krzysztof Dzieńdziura Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Pracownia Turystyki i Rekreacji
prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr inż. Maria Dzikuć Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr Katarzyna Dziuba Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Tadeusz Dzwonkowski Instytut Historii Instytut Historii