Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę G

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr inż. Izabela Gabryelewicz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
prof. dr hab. Beata Gabryś Instytut Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Instytut Nauk Biologicznych Katedra Zoologii
mgr Dorota Gajak Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Magdalena Galus Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
lek. med. Agnieszka Gamrat Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
mgr Marzena Ganczar Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
lek. Norbert Ganczar Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr Agnieszka Gandecka Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Pracownia Turystyki i Rekreacji
prof. dr hab. n. med. Maria Gańczak Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr hab. Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami
dr Bartosz Gauza Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr hab. Izabela Gawłowicz, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Dagmara Gawron Instytut Psychologii Zakład Psychologii Osobowości
dr inż. Anna Gawrońska Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Elżbieta Gazdecka Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
lek. med. Joanna Gąsior Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
mgr Agnieszka Gąsiorowska Uniwersytet Zielonogórski Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr inż. Jan Gembara Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Urszula Gembara Instytut Psychologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
mgr Marta Gendera Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Bogna Geppert Instytut Nauk Medycznych Zakład Medycyny Sądowej
mgr Patryk German Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Karolina Gębska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr inż. Sławomir Gibowski Instytut Budownictwa Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr Kamila Gieba Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Weronika Giefert Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
prof. dr hab. Roman Gielerak Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Julia Gierałtowicz Instytut Nauk Prawnych Katedra Organizacji Administracji Publicznej
prof. dr hab. Marian Giertych Instytut Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
dr n. med. Hanna Giezowska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Immunologii
mgr inż. Tadeusz Gil Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
mgr Kamil Ginter Instytut Psychologii Instytut Psychologii
mgr Agnieszka Gładyszak Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Dorota Głazowska Instytut Matematyki Zakład Równań Funkcyjnych
mgr inż. Gracjan Głowacki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Lidia Głuchowska Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Jarosław Gniazdowski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr inż. arch. Michał Golański Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. Magdalena Golińczak Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. n. med. Paweł Golusiński, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
lek. med. Bartłomiej Gołębiewski Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Paulina Gołębiowska Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr Urszula Gołębiowska Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Andrzej Gonia Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz Instytut Budownictwa Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr Jadwiga Gorączkowska Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr inż. Ryszard Gorockiewicz Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr inż. Marta Gortych Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
- Gość Jeden Gość Jeden Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. n. med. Ewelina Gowin Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
mgr Arkadiusz Góra Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr Grzegorz Góralczyk Instytut Nauk Prawnych Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr inż. Marzena Góralczyk Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr inż. Anna Góralewska-Słońska Instytut Psychologii Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
dr Kajetan Górny Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Prywatnego i Komparatystyki Prawa
dr n. med. Jerzy Grabarek Instytut Nauk Medycznych Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
dr Katarzyna Grabias - Banaszewska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ Instytut Psychologii Zakład Psychologii Poznawczej
mgr Michał Grabowski Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr Waldemar Grabowski Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr inż. Krzysztof Graczyk Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Uniwersytet Zielonogórski Prorektor ds. Jakości Kształcenia
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr Agnieszka Grad-Rybińska Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Seweryn Graniasty Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr inż. Tomasz Gratkowski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr inż. Radosław Grech Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr inż. Paweł Grela Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr inż. Iwona Grobelna Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr Renata Grochowalska Instytut Nauk Biologicznych Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr inż. Elżbieta Grochowska Instytut Budownictwa Zakład Konstrukcji Budowlanych
mgr Małgorzata Gromek Wydział Nauk Biologicznych Sekretariat Wydziału Nauk Biologicznych
mgr Waldemar Gruszczyński. Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Waldemar Gruszczyński Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr n. med. Łukasz Grydz Instytut Nauk Medycznych Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Marcin Grzegorski Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ Instytut Psychologii Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
lek. med. Barbara Grzelewska Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiologii
dr Tomasz Grzybowski Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Mirosław Gugała Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Natalia Gumińska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr n. med. Marzena Gutowicz Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
mgr Anna Gwara Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa