Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę I

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr Dmytro Iakushenko Instytut Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
dr Magdalena Idzikowska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Adam Ilciów Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
mgr Monika Inków Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii