Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę K

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr Monika Kaczmarczyk Instytut Pedagogiki Zakład Resocjalizacji
dr hab. inż. Janusz Kaczmarek, prof. UZ Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Karolina Kaczmarek Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
inż. Tomasz Kaczmarek Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Leszek Kaczmarski Instytut Nauk Prawnych Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Joanna Kalaga Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr inż. Joanna Kaliszuk Instytut Budownictwa Zakład Konstrukcji Budowlanych
mgr Małgorzata Kałagate Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr Agnieszka Kałużna Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Karolina Kamińska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
lek. med. Sebastian Kamiński Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
dr Mirosława Kanar Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Jacek Kanclerz Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr hab. Leszek Kania, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr hab. Leszek Kania, prof. UZ Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Administracji
dr Agnieszka Kania-Chramęga Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Joanna Kapica Curzytek Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Piotr Kapusta Instytut Nauk Prawnych Pracownia Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej
mgr Marcin Karaszewski Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
lek. med. Karol Karaśkiewicz Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiologii
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
dr Małgorzata Karczewska Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr hab. Helena Kardasz, prof. UZ Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Roman Kardowski Wydział Mechaniczny (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
mgr Anna Karmowska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
lek. med. Leszek Karolewicz Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr Leszek Karski Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
dr Klaudia Kasowska Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
mgr Mateusz Kasperczyk Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr inż. Radosław Kasperek Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr n. med. Anna Kasperowicz Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiologii
dr inż. Renata Kasperska Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Pracownia Bioinformatyki i Sterowania Bioprocesami
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
lek. med. Urszula Kawalec-Hurny Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
dr hab. inż. Jan Kazak, prof. Uczelni Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
lek. Krzysztof Kaźmierczak Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna Instytut Socjologii Instytut Socjologii
dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Jerzy Kaźmierczyk Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
dr Cezary Kąkol Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Witold Kędziora Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
prof. dr hab. Lilianna Kiejzik Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr inż. Roman Kielec, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr n. farm. Karolina Kieres Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr n. med. Rafał Kieszek Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr Dariusz Kiewlicz Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
mgr Katarzyna Kijowska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Katarzyna Kijowska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr n. biol. Agnieszka Kilanowska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
lek. Piotr Kimla Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr Artur Kinal Instytut Socjologii Instytut Socjologii
dr Ihor Kindrat Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Algebry i Geometrii
prof. dr hab. Michał Kisielewicz Instytut Matematyki Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
mgr Lech Kleczewski Uniwersytet Zielonogórski Prorektor ds. Jakości Kształcenia
dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ Instytut Psychologii Pracownia Metodologii Badań Psychologicznych
dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Aneta Klementowska Instytut Pedagogiki Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych
dr Aneta Klementowska Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Kamil Kleszczyński Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr inż. Jarosław Kliks Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Aneta Klimberg Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Higieny i Epidemiologii
mgr inż. arch. Mateusz Klimek Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. Kamil Klimkowicz Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr n. med. Wojciech Kluźniak Instytut Nauk Medycznych Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
dr hab. Piotr Kładoczny Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Rafał Kłoczko Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Grzegorz Kobyłecki Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr inż. Witold Kobyłecki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr Joanna Kocąka Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr Katarzyna Kochan Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
dr Katarzyna Kochan Uniwersytet Zielonogórski Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami
dr Agata Kochanowska Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr inż. arch. Paweł Kochański Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Michał Kocot Instytut Muzyki Instytut Muzyki
prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr Magdalena Kolańska-Stronka Instytut Psychologii Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
dr n. med. Marcin Kołbuc Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
lek. med. Michał Kołkowski Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Gastroenterologii
dr Tomasz Kołodziej Instytut Socjologii Instytut Socjologii
prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr inż. Rafał Konieczny Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
mgr Aleksandra Kopaczyńska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
mgr Kazimierz Kopaczyński Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr inż. Marek Kopeć Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr inż. Maksymilian Koperski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr inż. Maksymilian Koperski Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ Instytut Budownictwa Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr Anna Korlak-Łukasiewicz Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Społecznej
mgr Marek Koroluk Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Justyna Korycka - Korwek Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Paulina Korzeniewska-Nowakowska. Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Regina Korzeniowska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Regina Korzeniowska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Grzegorz Kosicki Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
lek. med. Dariusz Kosiński Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
dr inż. Jakub Kostecki Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Marcin Kostrzewa Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr Marcin Kośmider Instytut Fizyki Instytut Fizyki
lek. med. Marcin Kot Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
dr Andriej Kotin Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
prof. dr hab. Mikhail Kotin Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr Irmina Kotlarska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Magdalena Kotlarz Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. n. med. Dariusz Kotlęga Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
prof. dr hab. Elizaveta Kotorova Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr Jakub Kotowski Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr hab. n. med. Daniel Kotrych, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
dr Sławomir Kotylak Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Polityki Regionalnej
prof. dr hab. inż. Edward Kowal Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Magdalena Kowal Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr hab. inż. Marek Kowal, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Ewaryst Kowalczyk Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
mgr Bogusława Kowalczyk Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Magdalena Kowalczyk Instytut Nauk Prawnych Katedra Organizacji Administracji Publicznej
mgr Kinga Kowalewska - Koziarska Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Renata Kowalik Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Ewa Kowalska Instytut Pedagogiki Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
dr n. o zdr. Marta Kowalska Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
dr Sebastian Kowalski Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Witold Kowalski Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Alicja Kozakiewicz Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
mgr Józef Kozanowski Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Liliana Kozar Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Maciej Kozaryn Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Controllingu
dr Arkadiusz Kozioł Instytut Matematyki Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł Instytut Inżynierii Środowiska Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych
dr inż. Mirosław Kozioł Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Małgorzata Kozłowska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Dominika Kozłowska-Wojnar Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
lek. med. Łukasz Kozłowski Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
mgr Sławomir Kozłowski Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Wojciech Kozłowski Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Mariusz Krajewski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Radosława Kranz Instytut Matematyki Zakład Analizy Matematycznej
lek. Paweł Krasicki Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Kacper Krasucki Uniwersytet Zielonogórski Centrum Komputerowe
prof. Ałła Krawczuk Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr inż. Katarzyna Krawczyk Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
lek. med. Piotr Krawczyk Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
lek. med. Kamila Krejczy Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
lek. med. Jakub Kremens Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr n. med. Piotr Kromer Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr inż. Dariusz Królik Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr hab. Mariusz Kruk, prof. UZ Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr inż. Patryk Krupa Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. Izabela Krupińska, prof. UZ Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Monika Kruszelnicka Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Piotr Krycki Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr Dawid Krystek Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
mgr Agnieszka Krzemińska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
lek. med. Arkadiusz Krzemiński Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
mgr Jolanta Krzeszowska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
mgr Marcin Krzywicki Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
prof. dr hab. Andrzej Ksenicz Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Mirosława Kubasiewicz Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Aleksandra Kubiak Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Maciej Kubiak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Mateusz Kubiak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Aleksandra Kubiak-Frątczak Instytut Psychologii Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
mgr inż. Janusz Kubicki Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kubiszyn Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Anna Kubrak Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak Instytut Budownictwa Zakład Konstrukcji Budowlanych
mgr inż. Bartosz Kucuń Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Organizacji Administracji Publicznej
lek. med. Justyna Kuczkowska Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr Marek Kuczyński Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr n. med. Bartosz Kudliński Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Wojciech Kudrawczuk Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr Agnieszka Kufel Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr inż. Krzysztof Kula Instytut Budownictwa Zakład Mechaniki Budowli
dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
lek. Wiktoria Kulińska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
mgr Tomasz Kupidura Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr inż. Jagoda Kurowiak Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Hanna Kurowska Instytut Historii Instytut Historii
mgr Mateusz Kurowski Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Jacek Kurzępa, prof. UZ Instytut Ekonomii i Finansów Instytut Ekonomii i Finansów
mgr Irena Kusiowska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr n. med. Agata Kuszerska Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr Anna Kuzio Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr inż. Dorota Kużdowicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr inż. Paweł Kużdowicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr n. med. Bartłomiej Kwapisz Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
mgr Krystyna Kwaśnicka Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr Justyna Kwaśniewska-Zientek Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ Instytut Socjologii Instytut Socjologii
dr hab. Katarzyna Kwiecień-Długosz, prof. UZ Instytut Muzyki Instytut Muzyki