Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę K

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr Monika Kaczmarczyk Instytut Pedagogiki Zakład Resocjalizacji
dr hab. inż. Janusz Kaczmarek, prof. UZ Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Karolina Kaczmarek Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Leszek Kaczmarski Instytut Nauk Prawnych Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Joanna Kalaga Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr inż. Joanna Kaliszuk Instytut Budownictwa Instytut Budownictwa
dr Agnieszka Kałużna Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Magdalena Kamińska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
mgr Karolina Kamińska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
lek. Sebastian Kamiński Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
mgr Jacek Kanclerz Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
lek. Jagoda Kania Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Leszek Kania, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr hab. Leszek Kania, prof. UZ Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Administracji
dr n. med. Piotr Kania Instytut Nauk Medycznych Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej
dr Agnieszka Kania-Chramęga Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr hab. inż. Jacek Kaniewski, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr Joanna Kapica Curzytek Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Piotr Kapusta Instytut Nauk Prawnych Pracownia Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej
mgr Marcin Karaszewski Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
lek. Karol Karaśkiewicz Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiologii
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
dr Małgorzata Karczewska Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr hab. Helena Kardasz, prof. UZ Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Roman Kardowski Wydział Mechaniczny (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
lek. Leszek Karolewicz Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr Klaudia Kasowska Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
mgr Mateusz Kasperczyk Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr inż. Radosław Kasperek Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr n. med. Anna Kasperowicz Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiologii
dr inż. Renata Kasperska Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
inż. Paweł Kasza Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr hab. inż. Jan Kazak, prof. Uczelni Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
lek. Krzysztof Kaźmierczak Instytut Nauk Medycznych Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna Instytut Socjologii Instytut Socjologii
dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Jerzy Kaźmierczyk Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski Instytut Nauk Medycznych Katedra Neurologii
dr Cezary Kąkol Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Witold Kędziora Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
prof. dr hab. Lilianna Kiejzik Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr inż. Roman Kielec, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Karolina Kieres Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr n. med. Rafał Kieszek Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
mgr Katarzyna Kijowska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Agnieszka Kilanowska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr Artur Kinal Instytut Socjologii Instytut Socjologii
dr Ihor Kindrat Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Algebry i Geometrii
prof. dr hab. Michał Kisielewicz Instytut Matematyki Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
mgr Diana Klaus Instytut Psychologii Instytut Psychologii
mgr Lech Kleczewski Uniwersytet Zielonogórski Prorektor ds. Jakości Kształcenia
dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ Instytut Psychologii Pracownia Metodologii Badań Psychologicznych
dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Aneta Klementowska Instytut Pedagogiki Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych
dr Kamil Kleszczyński Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr inż. Jarosław Kliks Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Aneta Klimberg Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Higieny i Epidemiologii
mgr inż. arch. Mateusz Klimek Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. Kamil Klimkowicz Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr n. med. Wojciech Kluźniak Instytut Nauk Medycznych Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
dr hab. Piotr Kładoczny Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr inż. Agnieszka Kłysz Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr inż. Grzegorz Kobyłecki Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Katarzyna Kochan Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
dr Katarzyna Kochan Uniwersytet Zielonogórski Centrum Równości, Dostępności i Wsparcia
dr Agata Kochanowska Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr inż. arch. Paweł Kochański Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Michał Kocot Instytut Muzyki Instytut Muzyki
prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr Magdalena Kolańska-Stronka Instytut Psychologii Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
dr n. med. Marcin Kołbuc Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
lek. Michał Kołkowski Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych
dr inż. Sebastian Kołodziej Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Tomasz Kołodziej Instytut Socjologii Instytut Socjologii
prof. dr Dana Komínková Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
lek. Katarzyna Komorkiewicz Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
lek. Łukasz Komorkiewicz Instytut Nauk Medycznych Katedra Medycyny Paliatywnej
prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Mateusz Kondracki Instytut Nauk Prawnych Instytut Nauk Prawnych
dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
prof. dr hab. Stefan Konstańczak Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
mgr Kazimierz Kopaczyński Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr inż. Marek Kopeć Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr inż. Maksymilian Koperski Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr inż. Maksymilian Koperski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. n. med. Jan Korbecki Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
lek. Renata Korczak Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr n. med. Emilia Korek Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ Instytut Budownictwa Instytut Budownictwa
dr Anna Korlak-Łukasiewicz Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
dr Justyna Korycka - Korwek Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Paulina Korzeniewska Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Regina Korzeniowska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Grzegorz Kosicki Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
lek. Dariusz Kosiński Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych
dr inż. Jakub Kostecki Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Marcin Kośmider Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Konrad Kośnik Instytut Psychologii Instytut Psychologii
lek. Marcin Kot Instytut Nauk Medycznych Klinika Neurochirurgii i Chorób Układu Nerwowego
dr Andriej Kotin Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
prof. dr hab. Mikhail Kotin Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr Irmina Kotlarska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Magdalena Kotlarz Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. n. med. Dariusz Kotlęga, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
prof. dr hab. Elizaveta Kotorova Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr Jarosław Kotowski Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Sławomir Kotylak Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Polityki Regionalnej
dr Beata Kouhan Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
prof. dr hab. inż. Edward Kowal Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Marek Kowal, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Ewaryst Kowalczyk Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
mgr Bogusława Kowalczyk Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Daniel Kowalczyk Instytut Nauk Prawnych Instytut Nauk Prawnych
dr Magdalena Kowalczyk Instytut Nauk Prawnych Katedra Organizacji Administracji Publicznej
mgr Kinga Kowalewska - Koziarska Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Barbara Kowalik Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Ewa Kowalska Instytut Pedagogiki Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
dr n. o zdr. Marta Kowalska Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
dr Witold Kowalski Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Alicja Kozakiewicz Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
mgr Józef Kozanowski Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Liliana Kozar Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Maciej Kozaryn Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Controllingu
dr Arkadiusz Kozioł Instytut Matematyki Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr inż. Mirosław Kozioł Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Małgorzata Kozłowska Instytut Pedagogiki Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
mgr Dominika Kozłowska-Wojnar Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Łukasz Kozłowski Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
lek. Łukasz Kozłowski Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
mgr Sławomir Kozłowski Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Wojciech Kozłowski Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
lek. Halyna Krainiak Instytut Nauk Medycznych Katedra Hematologii
dr inż. Mariusz Krajewski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Radosława Kranz Instytut Matematyki Zakład Analizy Matematycznej
lek. Paweł Krasicki Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Czesława Krawczyk Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
lek. Piotr Krawczyk Instytut Nauk Medycznych Klinika Neurochirurgii i Chorób Układu Nerwowego
dr n. med. Kamila Krejczy Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
lek. Tomasz Kremer Instytut Nauk Medycznych Zakład Medycyny Rodzinnej
inż. Sławomir Krężel Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr n. med. Piotr Kromer Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr Jiri Kropac Instytut Socjologii Instytut Socjologii
mgr Barbara Król Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr inż. Dariusz Królik Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr hab. Mariusz Kruk, prof. UZ Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Sebastian Kruk Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr inż. Patryk Krupa Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr hab. Izabela Krupińska, prof. UZ Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Monika Kruszelnicka Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr Piotr Krycki Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr Dawid Krystek Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
mgr Agnieszka Krzemińska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
lek. Arkadiusz Krzemiński Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
mgr Barbara Krzeszewska - Zmyślony Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr Jolanta Krzeszowska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
mgr Marcin Krzywicki Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Mirosława Kubasiewicz Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Aleksandra Kubiak Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Maciej Kubiak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr Mateusz Kubiak Instytut Matematyki Zakład Analizy Matematycznej
mgr Aleksandra Kubiak-Frątczak Instytut Psychologii Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
mgr inż. Janusz Kubicki Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kubiszyn Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Anna Kubrak Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak Instytut Budownictwa Instytut Budownictwa
mgr inż. Bartosz Kucuń Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Organizacji Administracji Publicznej
lek. Justyna Kuczkowska Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
mgr Damian Kuczyński Instytut Socjologii Instytut Socjologii
dr Marek Kuczyński Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr n. med. Bartosz Kudliński Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Agnieszka Kufel Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr inż. Krzysztof Kula Instytut Budownictwa Instytut Budownictwa
dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
lek. Wiktoria Kulińska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
mgr Mateusz Kunik Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Jagoda Kurowiak Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Hanna Kurowska Instytut Historii Instytut Historii
dr Mateusz Kurowski Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Irena Kusiowska Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr n. med. Agata Kuszerska Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr Anna Kuzio Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr n. med. Rafał Kuźniewski Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr inż. Dorota Kużdowicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr inż. Paweł Kużdowicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr n. med. Bartłomiej Kwapisz Instytut Nauk Medycznych Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
mgr Krystyna Kwaśnicka Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ Instytut Socjologii Instytut Socjologii
dr hab. Katarzyna Kwiecień-Długosz, prof. UZ Instytut Muzyki Instytut Muzyki