Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę M

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
mgr Andrzej Machnowski Wydział Mechaniczny (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
mgr Dawid Maciarz Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Renata Maciejewska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
prof. dr hab. Andrzej Maciejewski Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr inż. arch. Alicja Maciejko Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr Bogusława Maciejonek Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Krzysztof Maciesiak Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
mgr inż. Łukasz Macioszek Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr n. med. Natalia Macioszek-Zieleźnik Instytut Nauk Medycznych Zakład Medycyny Sądowej
mgr Łukasz Maciuła Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr inż. Agnieszka Mackiewicz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr Jolanta Macko Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
prof. zw. dr hab. Krzysztof Maćkowiak Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr inż. Julita Madajczyk Uniwersytet Zielonogórski Dział Finansowy
dr Ernest Magda Instytut Pedagogiki Zakład Resocjalizacji
mgr Justyna Magda Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr inż. Agnieszka Maj Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Dariusz Maj Instytut Nauk Prawnych Instytut Nauk Prawnych
mgr inż. Andrzej Majczak Instytut Matematyki Zakład Zastosowań Informatyki
dr Urszula Majdańska-Wachowicz Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr hab. inż. Paweł Majdzik, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Alicja Majewska Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr Lucyna Majewska Instytut Filozofii Instytut Filozofii
mgr Marzena Majewska Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Artur Majewski Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Jacek Majewski Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
Konrad Majewski Uniwersytet Zielonogórski Kancelaria Ogólna
lek. Paweł Majewski Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
lek. med. Ewa Malaryk Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr inż. Marek Malinowski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. Wiesław Malinowski Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr hab. n. med. Agnieszka Malińska, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr Aleksandra Maliszewska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr Piotr Małczyński Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
mgr Michał Małek Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Fizjoterapii
dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Tomasz Małolepszy Instytut Matematyki Zakład Równań Funkcyjnych
mgr Hubert Małyszczyk Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
mgr Maciej Mamet Wydział Ekonomii i Zarządzania (Ż) Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
dr Renata Manacka Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr hab. Grzegorz Mania Instytut Nauk Biologicznych Instytut Nauk Biologicznych
mgr inż. Robert Maniarski Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr Marcin Mańkowski Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Katarzyna Marciniak Uniwersytet Zielonogórski Dział Spraw Studenckich
mgr Joanna Marciniszyn Instytut Historii Instytut Historii
prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Higieny i Epidemiologii
prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski Instytut Budownictwa Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr Maciej Marć Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Marine Margiszwili Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Joanna Markiewicz-Stanny Instytut Nauk Prawnych Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr inż. Adam Markowski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Łukasz Massalski Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Fizjoterapii
mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr n. o zdr. Monika Matecka Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
lek. Paweł Matecki Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. n. med. Agata Matejuk, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Immunologii
prof. dr hab. Janusz Matkowski Instytut Matematyki Zakład Równań Funkcyjnych
lek. med. Marek Matukiewicz Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. n. med. Jan Mazela Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr hab. Joanna Mazur, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr Maryna Mazur Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Rafał Mazur Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr inż. Janusz Mazurek Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr n. biol. Justyna Mazurek-Popczyk Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
mgr Anna Mazurkiewicz Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Marta Mazurkiewicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr n. med. Maciej Mądry Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
dr Olga Mądrzak Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
dr inż. Mirosław Mąkowski Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. Christoph Eric Mecke, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Polsko - Niemieckie Centrum Komparatystycznych Badań nad Prawem
prof. dr hab. Giorgi Melikidze Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
prof. dr hab. Giorgi Melikidze Uniwersytet Zielonogórski Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Agnieszka Meller-Kawa Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Renata Merda Instytut Filozofii Instytut Filozofii
mgr Alicja Meyer Instytut Pedagogiki Sekretariat Instytutu Pedagogiki
mgr inż. Oskar Mężyk Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Ryszard Miadziołko Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr inż. Edyta Mianowska Instytut Pedagogiki Zakład Metodologii Badań Społecznych
dr Arkadiusz Michalak Instytut Historii Instytut Historii
dr inż. Bartosz Michalak Instytut Budownictwa Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr n. med. Sylwia Michalak Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr n. med. Marzena Michalak-Kloc Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr n. med. Michał Michalczyk Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr Justyna Michalska Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr inż. Monika Michalska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr n. med. Andrzej Michalski Instytut Nauk Medycznych Klinika Okulistyki
dr inż. Dariusz Michalski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr inż. Mariusz Michalski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr inż. Mariola Michałowska Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
lek. Szymon Michniewicz Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr inż. Emil Michta, prof. UZ Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Iwona Miedzińska Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Pracownia Turystyki i Rekreacji
dr inż. Kamil Mielcarek Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Anna Mielczarek-Żejmo Instytut Socjologii Instytut Socjologii
prof. Roberto Mignani Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
lek. Jakub Migoń Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, prof. UZ Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
lek. Jacek Mikulski Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
mgr Grażyna Milewska-Wilk Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
prof. dr hab. inż. Marian Miłek Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Robert Minda Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
mgr Beata Mirkiewicz Uniwersytet Zielonogórski Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
lek. med. Marta Mironiuk-Matujzo Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych
dr inż. Agnieszka Mirończyk Instytut Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
mgr Katarzyna Mirowska Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Agnieszka Misiuro Instytut Psychologii Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
mgr Tomasz Misiuro Instytut Psychologii Pracownia Metodologii Badań Psychologicznych
dr inż. Grzegorz Misztal Instytut Budownictwa Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr n. med. Justyna Miśkiewicz-Bujna Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr n. med. Izabella Miśkiewicz-Migoń Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr hab. inż. Bartosz Mitka, prof. Uczelni Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr n. med. Joanna Mitkowska Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr hab. Dipanjan Mitra Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr hab. Lilla Młodzik, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
mgr Przemysław Młyńczyk Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Agnieszka Mobley Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Marta Moczulska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Krzysztof Mogielnicki Instytut Historii Instytut Historii
lek. Maja Molska Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
dr Barbara Morawin Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
dr hab. Federico Morelli Instytut Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
dr n. med. Bożena Mospan Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
mgr Mariusz Moszak Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
prof. dr hab. Jerzy Motyl Instytut Matematyki Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
mgr inż. Przemysław Mrowiec Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
mgr Agnieszka Mrowińska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ Instytut Budownictwa Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr Anna Mróz Instytut Psychologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
dr inż. Piotr Mróz Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
lek. Magdalena Murkos Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
lek. med. Bogdan Musielak Instytut Nauk Medycznych Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
dr Bartłomiej Mycyk Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Piotr Mysiak Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
lek. med. Marcin Myszkowski Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
lek. med. Krzysztof Myśliwiec Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
dr n. med. Paulina Myśliwiec Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii