Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę O

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Ireneusz Ochmian Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Helena Ochonczenko Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
dr hab. Maciej Ogarek Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr inż. Ewa Ogiołda Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Andragogiki i Metodologii Badań Społecznych
mgr Olga Olejnik Instytut Muzyki Instytut Muzyki
prof. Oliynyk Olena Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Agnieszka Opalińska Instytut Nauk Prawnych Katedra Organizacji Administracji Publicznej
mgr Konrad Opaliński Instytut Psychologii Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
mgr Anna Orzech-Chabasińska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
dr Jolanta Osękowska-Sandecka Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski Instytut Historii Instytut Historii
dr n. med. Angelika Osińska Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiologii
dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych
mgr Piotr Ostręga Instytut Ekonomii i Finansów Instytut Ekonomii i Finansów
dr Tymon Ostrouch Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Polityki Regionalnej
dr Grzegorz Ostrowski Instytut Historii Instytut Historii
dr Anna Owsian Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Nimet Pinar Ozguner Gulhan Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki