Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę O

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Ireneusz Ochmian Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Helena Ochonczenko Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
dr hab. Maciej Ogarek Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr inż. Ewa Ogiołda Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr inż. Waldemar Olczak Instytut Inżynierii Środowiska Zakład Energetyki
dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
mgr Olga Olejnik Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr Agnieszka Opalińska Instytut Nauk Prawnych Katedra Organizacji Administracji Publicznej
mgr Konrad Opaliński Instytut Psychologii Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
dr Jolanta Osękowska-Sandecka Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski Instytut Historii Instytut Historii
dr n. med. Angelika Osińska Instytut Nauk Medycznych Klinika Kardiologii
dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ Instytut Pedagogiki Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych
mgr inż. Piotr Ostręga Instytut Ekonomii i Finansów Instytut Ekonomii i Finansów
dr Tymon Ostrouch Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Polityki Regionalnej
dr Anna Owsian Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych