Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę Z

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr inż. Kornelia Zaborowska Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr Marek Zadłużny Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Arkadiusz Zagajewski Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Krzysztof Zajdel Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
prof. dr hab. Romuald Zalewski Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
lek. med. Mirosław Zapała Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
mgr Mirosław Zapała Instytut Historii Instytut Historii
dr Magdalena Zapotoczna Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Szkolnej
dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
inż. Kinga Olimpia Zawadzka Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr n. med. Jacek Zawadzki Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Aleksandra Zawisza Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
lek. Jarosław Zawisza Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Magdalena Zdaniewicz Instytut Pedagogiki Zakład Resocjalizacji
dr Joanna Zdanowska Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego
prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka Instytut Historii Instytut Historii
dr Joanna Zegzuła - Nowak Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
dr n. med. Tomasz Zemleduch Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Zespół Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytet Zielonogórski Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
lek. Dominika Zgoła Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Instytut Socjologii Instytut Socjologii
dr Daria Zielińska-Pękał Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Społecznej
dr Michał Zieliński Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego
Piotr Zieliński Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Ewa Zienkiewicz-Franczak Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr Beata Zięba Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. UZ Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Anna Ziętek Wydział Mechaniczny (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
prof. dr hab. Paweł Zimniak Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
prof. dr hab. Roman Zmyślony Instytut Matematyki Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr n. med. Piotr Zorga Instytut Nauk Medycznych Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej
dr Tadeusz Zuchewicz Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr Andrzej Zychla Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Karolina Zychowicz Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Andrzej Zygadło Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Społecznej
dr n. med. Paula Źródłowska Instytut Nauk Medycznych Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
dr n. med. Bartosz Żabicki Instytut Nauk Medycznych Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej
mgr Katarzyna Żabińska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr Michał Żejmo Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
mgr Maria Żochowska Instytut Psychologii Pracownia Metodologii Badań Psychologicznych
dr Ewa Żołnierczyk Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
lek. med. Paweł Żuk Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej
mgr Julita Żurańska Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr Iwona Żuraszek-Ryś Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Sebastian Żurek Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Mariusz Żurowski Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr inż. Mirosław Żygadło Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej