Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę Ł

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr inż. Grzegorz Łabiak Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
mgr Tomasz Łagutko Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
Krystyna Łajko Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Łukasz Łapaj Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr Beata Łapanowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Kształcenia Językowego.
dr inż. Krzysztof Łasiński Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
mgr Janusz Łastowiecki Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii Prawa
mgr Karolina Łata Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
dr Agnieszka Łazar Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
prof. dr hab. n. med. Jan Łącki Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Wewnętrznych
doc. dr Andrzej Łączak Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Administracji i Turystyki
dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Analizy Matematycznej
dr Agnieszka Łobodziec Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr inż. Anna Łobos Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Wartością
mgr Agata Łopato Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr Anna Łoś-Tomiak Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
mgr inż. Ireneusz Łoziński Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr Anna Łuczak Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
mgr Ireneusz Łuczak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Danuta Ługowska Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
mgr inż. Norbert Łukaniszyn Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
prof. zw. dr hab. Wiesław Łukaszewski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Osobowości
inż. Jarosław Łukawski Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
lek. med. Monika Łukomska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
dr Piotr Łukomski Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
dr n. med. Joanna Łupicka Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr inż. Katarzyna Łuszczyńska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr inż. Patrycja Łychmus Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Magdalena Łysakowska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Algebry i Geometrii
mgr Marian Łysakowski Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego
Marta Łyżwińska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny