Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę Ł

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr Urszula Łaba Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr inż. Grzegorz Łabiak Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
mgr Tomasz Łagutko Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
Krystyna Łajko Collegium Medicum Collegium Medicum
dr n. med. Łukasz Łapaj Collegium Medicum Katedra Anatomii i Histologii
mgr Beata Łapanowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Kształcenia Językowego.
mgr inż. Katarzyna Łasińska Pion Kanclerza Pion Kanclerza
dr inż. Krzysztof Łasiński Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr Janusz Łastowiecki Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr Agnieszka Łazar Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
prof. dr hab. n. med. Jan Łącki Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych
lek. med. Piotr Łącki Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
doc. dr Andrzej Łączak Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
mgr Anna Łączna-Sokołowska Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr inż. Anna Łobos Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr inż. Anna Łobos Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Wartością
lek. med. Władysław Łojewski Collegium Medicum Katedra Chorób Zakaźnych
mgr Agata Łopato Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr Angelina Łopińska Wydział Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
mgr inż. Hanna Łosyk Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr Anna Łoś-Tomiak Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
mgr inż. Ireneusz Łoziński Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr Anna Łuczak Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
mgr Ireneusz Łuczak Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
lek. med. Hanna Łuczak-Aszkowska Collegium Medicum Katedra Pulmonologii
dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Danuta Ługowska Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
prof. zw. dr hab. Wiesław Łukaszewski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Osobowości
lek. med. Monika Łukomska Collegium Medicum Katedra Nefrologii
dr n. med. Joanna Łupicka Collegium Medicum Katedra Anatomii i Histologii
dr inż. Katarzyna Łuszczyńska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr inż. Patrycja Łychmus Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Magdalena Łysakowska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Algebry i Geometrii
Marta Łyżwińska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny