Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę Ś

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr inż. Małgorzata Śliwa Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Organizacji Administracji Publicznej
Roman Śnieżek Collegium Medicum Collegium Medicum
dr Janusz Śnihur Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. Magdalena Środa Collegium Medicum Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
dr Grażyna Świątkowska Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
dr Zbigniew Świątkowski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
lek. med. Jolanta Świrkowicz Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
lek. med. Wojciech Świtała Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej