Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę Ż

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
Sebastian Żabski Collegium Medicum Collegium Medicum
lek. med. Joanna Żarczyńska Collegium Medicum Katedra Radiologii
lek. med. Joanna Żarczyńska Collegium Medicum Katedra Radiologii
dr Michał Żejmo Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
mgr Klaudia Żernik Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr Ewa Żołnierczyk Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr hab. Teresa Żółkowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
lek. med. Agnieszka Żuk Collegium Medicum Katedra Okulistyki
lek. med. Paweł Żuk Collegium Medicum Katedra Chorób Układu Nerwowego
mgr Julita Żurańska Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr Iwona Żuraszek-Ryś Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr Sebastian Żurek Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr Mariusz Żurowski Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Mirosław Żygadło Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn