Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę A

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
Karta Master A-13 Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
Karta Master A-20 Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
Karta Master A-22 Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
Karta Master A-24 Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
Karta Master A-37 Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
Karta Master A-7 Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
Karta Master A-8 Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
dr n. med. Samira Abu Faraj-Mączka Collegium Medicum Collegium Medicum
doc. dr Jolanta Adach Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
Marcela Adam Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
inż. Zbigniew Adamczak Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr inż. Krzysztof Adamczuk Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr inż. Janusz Adamczyk Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Magdalena Adamczyk Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
Stanisław Adamowicz Collegium Medicum Collegium Medicum
prof. dr hab. inż. Tadeusz Adamski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
mgr Zbigniew Adaszyński Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr inż. Remigiusz Aksentowicz Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Konstrukcji Budowlanych
Umowa Aldemed Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr hab. inż. Barbara Amon, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów
dr Sylwia Andrzejczak-Grządko Wydział Nauk Biologicznych Katedra Mikrobiologii i Genetyki
mgr Paweł Andrzejewski Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Dorota Angutek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
mgr Iwona Aniszkiewicz-Stankowiak Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
mgr Mirosława Antoszewska-Olejniczak Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
lek. med. Jakub Apolinarski Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
dr Aleksandra Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Zastosowań Informatyki
mgr Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Zastosowań Informatyki
dr inż. Katarzyna Arkusz Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr Hubert Asienkiewicz Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
mgr Agata Ast Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Małgorzata Aszakiewicz Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Łukasz Augustowski Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej