Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę B

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr inż. Wojciech Babirecki Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr inż. Paweł Bachman Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
lek. med. Jacek Bachorski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pulmonologii
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki
Mariusz Badowski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
mgr Roman Bajor Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
dr Magdalena Balak-Hryńkiewicz Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr inż. Łukasz Balbus Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Katedra Mikrobiologii i Genetyki
dr Iwona Banach Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Teorii i Filozofii Wychowania
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Centrum Chorób Serca i Naczyń
mgr Ewa Banasiak-Macherska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
lek. med. Marcin Banaszek Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
mgr Kamil Banaszewski Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr inż. Dominika Bandelak-Rosłankiewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Barbara Bańda Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
prof. dr hab. inż. Tadeusz Baranowski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
mgr Maciej Bardelas Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Beata Barnowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr inż. Anetta Barska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Makroekonomii i Finansów
dr Piotr Bartelik Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr inż. Halina Bartkiewicz Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
mgr Beata Bartkowiak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Edyta Bartkowiak Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
dr Tomasz Bartnicki Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Algebry i Geometrii
prof. dr hab. inż. Josef Basl Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
mgr Anna Bator-Kocoł Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr Dorota Bazuń Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr inż. Grzegorz Bazydło Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
Agnieszka Bączykowska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Jolanta Bąk Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
lek. med. Michał Bąk Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chirurgii i Onkologii
mgr Cezary Bednarczyk Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
lek. med. Przemysław Bejga Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
Alicja Beleć Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr inż. Tomasz Belica Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
prof. dr hab. Leszek Belzyt Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
lek. med. Agnieszka Bemben Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Okulistyki
dr Yanina Benedetti Wydział Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
dr hab., prof. UZ Krzysztof Benyskiewicz, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr inż. Jan Bernasiński Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Weronika Bębenek-Giefert Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
prof. dr hab. inż. Romuald Będziński Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr Krystyna Białek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Algebry i Geometrii
dr Grażyna Biczysko Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr inż. Jacek Bieganowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Ewa Bielecka Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Jerzy Bielerzewski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
dr Nel Bielniak Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Joanna Biernacka Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
mgr inż. Jarosław Biernacki Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Katarzyna Biłgorajska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr Zbigniew Binek Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Wojciech Birek Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Tomasz Biskup Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Marek Biszczanik Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego
dr n. med. Marcin Błaszkowski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr inż. Paweł Błażejewski Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr Agnieszka Błędowska Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
prof. dr hab. n. med. Wojciech Błogowski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Gastroenterologii i Żywienia
dr hab. Bogdan Bobowski, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
prof. dr hab. Andrzej Bobrowski Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr Marcin Bocheński Wydział Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Szkolnej
dr Dżamila Bogusławska Wydział Nauk Biologicznych Katedra Biochemii i Bioinformatyki
dr Jacek Bojarski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr Ewa Bok Wydział Nauk Biologicznych Katedra Mikrobiologii i Genetyki
mgr Przemysław Bomski Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Iwona Bonikowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
prof. zw. dr hab. Stanisław Borawski Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Katarzyna Borek Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr Kamila Borkowska Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Iwona Borowczak Wydział Fizyki i Astronomii Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
mgr Bartłomiej Borowiec Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Marta Borowiecka-Olszewska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr n. med. Sylwia Borska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr inż. Hanna Bortnowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki
prof. dr hab. Grażyna Borys Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
prof. dr hab. Tadeusz Borys Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr inż. Marcin Boski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Rafał Brasse Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
Przemysław Brodzik Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
mgr Piotr Bromber Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Makroekonomii i Finansów
mgr Dorota Brylla Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr Wolfgang Brylla Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr inż. Gerard Bryś Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Hematologii
dr Bartosz Brzostowski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr Beata Brzozowska Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii i Medycyny Ratunkowej
dr Rafał Bucholski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr inż. Mariusz Buciakowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Robert Buczek Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
Karta Master Bud. F Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
lek. med. Jan Budzianowski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
dr Łukasz Budzicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
prof. zw. dr hab. Marian Bugajski Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Aleksandra Bulaczek Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
mgr Beata Burchardt Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Kształcenia Językowego.
dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr inż. Tadeusz Butrymowicz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr n. med. Bogna Buttler Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
prof. dr hab. inż. Adam Bydałek Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
lic. Paulina Bylica Wydział Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
lek. med. Jacek Bywalec Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Wewnętrznych