Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę C

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr Alicja Camona-Tyliszczak Wydział Ekonomii i Zarządzania Pracownia Kształcenia Językowego
dr hab. Van Cao Long, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr Renata Cebernik Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
prof. dr hab. Andrzej Cegielski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
dr n. med. Aleksander Celewicz Collegium Medicum Katedra Ginekologii i Położnictwa
lek. med. Marta Celewicz Collegium Medicum Katedra Ginekologii i Położnictwa
prof. zw. dr hab. Mirosław Chałubiński Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr inż. Marcin Chciuk Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
mgr Danuta Chlebicz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr Danuta Chmielewska-Banaszak Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
mgr Edyta Chmiel-Opalińska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr Jolanta Chmielowiec Collegium Medicum Katedra Higieny i Epidemiologii
dr Krzysztof Chmielowiec Collegium Medicum Katedra Higieny i Epidemiologii
prof. dr hab. n. med. Andrzej Chmura Collegium Medicum Katedra Transplantologii
Joanna Chodaowska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Anna Chodorowska Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
mgr inż. Mieczysław Chodunaj Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
Maria Chojak Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Marzena Choma Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Mirela Chomont Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
lek. med. Joanna Chrąchol Collegium Medicum Katedra Chorób Układu Nerwowego
Beata Chrostowska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
Joanna Chumas Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Jan Cichocki Wydział Nauk Biologicznych Katedra Zoologii
dr hab. n. med. Romuald Cichoń, prof. UZ Collegium Medicum Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
dr Olaf Ciebiera Wydział Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
lek. med. Marcin Cieciorowski Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
mgr Bogumiła Cielek Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr Mateusz Ciepliński Wydział Nauk Biologicznych Katedra Zoologii
dr hab. Rafał Ciesielski, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
mgr Barbara Cwynar Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
mgr Sebastian Cycuła Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
dr inż. Joanna Cyganiuk Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Tomasz Cygański Collegium Medicum Collegium Medicum
lek. med. Agnieszka Cymba Collegium Medicum Katedra Radiologii
lek. med. Agnieszka Cymba Collegium Medicum Katedra Radiologii
lek. med. Krzysztof Cyran Collegium Medicum Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
lek. med. Dorota Czajka Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr inż. Andrzej Czajkowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Sławomir Czajkowski Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Marzena Czapaluk Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Barbara Czardybon Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
mgr Grażyna Czarkowska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Witold Czarnecki Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
Jewgienija Czebanienko Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Piotr Czech Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
lek. med. Kamil Czechowski Collegium Medicum Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
dr Paweł Czechowski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
lek. med. Małgorzata Czekaj Collegium Medicum Katedra Psychiatrii
mgr Małgorzata Czerniawska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr Joanna Czerny Collegium Medicum Katedra Medycyny Translacyjnej
dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
dr Sebastian Czerwiński Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Algebry i Geometrii
Maja Czerwonogrodzka Collegium Medicum Collegium Medicum
dr Czesław Częstochowski Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr hab. Miłosz Czuba, prof. UZ Collegium Medicum Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
lek. med. Marcin Czupryński Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
lek. med. Junona Czyż-Kulczycka Collegium Medicum Collegium Medicum