Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę D

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr Marta Dalecka Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr Magdalena Dalecka-Zaborowska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr Jerzy Dalecki Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr Katarzyna Dancewicz Instytut Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
lek. med. Olga Danielak-Wydra Instytut Nauk Medycznych Katedra Okulistyki
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska Collegium Medicum Collegium Medicum
dr n. med. Monika Daszkiewicz Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr Adam Dąbek Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Administracji
mgr Katarzyna Dąbrowska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr Arkadiusz Dąbrowski Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Karol Dąbrowski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr n. przyr. Paweł Dąbrowski Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr Joanna Dec-Pietrowska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr n. med. Piotr Defort Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Układu Nerwowego
dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Instytut Budownictwa Zakład Mechaniki Budowli
dr n. med. Mirosława Derach-Kuszczyńska Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Układu Nerwowego
lek. med. Anna Derda-Kawka Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Wewnętrznych
dr Marek Derlatka Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Administracji
mgr Aleksandra Dębowska Wydział Mechaniczny Dziekanat Wydziału Mechanicznego
dr inż. Daniel Dębowski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Gerard Dmuch Instytut Filozofii Instytut Filozofii
prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
lek. med. Grzegorz Dobrzyński Instytut Nauk Medycznych Katedra Psychiatrii
prof. dr hab. Dariusz Dolański Instytut Historii Instytut Historii
mgr Anita Dolata Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr Marek Dolatowski Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr inż. Michał Doligalski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Anna Dolińska Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr Artur Doliński Instytut Psychologii Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
mgr inż. Izabela Domagalska Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr n. med. Barbara Dominik Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Wewnętrznych
Maciej Domiszewski Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny
dr hab. Radosław Domke, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
Wojciech Donarski Uniwersytet Zielonogórski Centrum Komputerowe
mgr Jacek Donimirski Instytut Historii Instytut Historii
mgr Donata Dordzik Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Andrzej Draszawka Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr Sławomir Driczinski Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
mgr Agnieszka Droś Instytut Filozofii Instytut Filozofii
mgr Anna Droś Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr inż. Monika Drozdek Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Katarzyna Drzyzga-Gramacka Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Piotr Dubicki Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr Grzegorz Dudarski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr Krzysztof Dudek Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Szymon Dudkowiak Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
mgr Jacek Dudzic Instytut Nauk Biologicznych Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr inż. arch. Rafał Dudzik Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr Przemysław Dulewicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Violetta Dworzyńska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
mgr Adrianna Dybikowska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Agnieszka Dylewska Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr Robert Dylewski Instytut Matematyki Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
mgr inż. Włodzimierz Dyszak Instytut Budownictwa Zakład Dróg i Mostów
prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
  DZIEKAN / PRODZIEKAN Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
doc. dr Krzysztof Dzieńdziura Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Turystyki i Rekreacji
mgr Teresa Dzierzba Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Piotr Dzikowski Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr hab. inż. Maciej Dzikuć Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr inż. Maria Dzikuć Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr Katarzyna Dziuba Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Tadeusz Dzwonkowski Instytut Historii Instytut Historii