Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę D

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr Marta Dalecka Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr Magdalena Dalecka-Zaborowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
mgr Jerzy Dalecki Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr Katarzyna Dancewicz Wydział Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
lek. med. Olga Danielak-Wydra Collegium Medicum Katedra Okulistyki
dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska Collegium Medicum Collegium Medicum
dr n. med. Monika Daszkiewicz Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr Adam Dąbek Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
mgr Katarzyna Dąbrowska Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
mgr Arkadiusz Dąbrowski Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Karol Dąbrowski Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr n. przyr. Paweł Dąbrowski Collegium Medicum Katedra Anatomii i Histologii
dr Joanna Dec-Pietrowska Collegium Medicum Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr n. med. Piotr Defort Collegium Medicum Katedra Chorób Układu Nerwowego
dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Mechaniki Budowli
dr n. med. Mirosława Derach-Kuszczyńska Collegium Medicum Katedra Chorób Układu Nerwowego
lek. med. Anna Derda-Kawka Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych
dr Marek Derlatka Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
mgr Justyna Dermont-Owsińska Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Aleksandra Dębowska Wydział Mechaniczny Dziekanat Wydziału Mechanicznego
dr inż. Daniel Dębowski Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr Gerard Dmuch Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
Wiesława Dobrolińska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
lek. med. Grzegorz Dobrzyński Collegium Medicum Katedra Psychiatrii
prof. dr hab. Dariusz Dolański Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr Marek Dolatowski Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr inż. Michał Doligalski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Anna Dolińska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr Artur Doliński Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
mgr inż. Izabela Domagalska Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr hab. Konrad Dominas Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr n. med. Barbara Dominik Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych
Maciej Domiszewski Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny
dr hab. Radosław Domke, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
Wojciech Donarski Wydział Ekonomii i Zarządzania Biuro Dziekana
mgr Jacek Donimirski Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr Donata Dordzik Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Andrzej Draszawka Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr Sławomir Driczinski Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
mgr Agnieszka Droś Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
mgr Anna Droś Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr inż. Monika Drozdek Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr Katarzyna Drzyzga-Gramacka Collegium Medicum Katedra Medycyny Translacyjnej
mgr Piotr Dubicki Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Grzegorz Dudarski Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr Krzysztof Dudek Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr Szymon Dudkowiak Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Politologii
mgr Jacek Dudzic Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
mgr inż. arch. Rafał Dudzik Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr Przemysław Dulewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Jarosław Dulęba Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
Piotr Dunaj Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Violetta Dworzyńska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
mgr Adrianna Dybikowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Agnieszka Dylewska Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr Robert Dylewski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
mgr inż. Włodzimierz Dyszak Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Dróg i Mostów
prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz Collegium Medicum Katedra Chirurgii Naczyń
  DZIEKAN / PRODZIEKAN Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Małgorzata Dzielińska Collegium Medicum Collegium Medicum
doc. dr Krzysztof Dzieńdziura Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
mgr Teresa Dzierzba Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Piotr Dzikowski Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
dr inż. Maciej Dzikuć Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr inż. Maria Dzikuć Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Katarzyna Dziuba Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr Tadeusz Dzwonkowski Wydział Humanistyczny Instytut Historii