Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę E

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr hab. inż. Milan Edl Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Aleksandra Ejchart Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr inż. Dariusz Eljasz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki