Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę G

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr Katarzyna Gabała - Wdowiak Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
dr inż. Izabela Gabryelewicz Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
prof. dr hab. Beata Gabryś Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. n. med. Michał Gaca, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Tadeusz Gadkowski Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
mgr Anna Gajewska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
mgr Bogna Galant Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
mgr Piotr Galant Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr inż. Marcin Gałach Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Energetyki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Jadwiga Ganczar Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Agnieszka Gandecka Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Administracji i Turystyki
dr Marcin Garbat Pion Prorektora ds. Studenckich Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów
mgr Helena Garbowska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Izabela Gawłowicz Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
dr inż. Piotr Gawłowicz Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr Dagmara Gawron Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
prof. Jan Gawron Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki
dr inż. Anna Gawrońska Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Kształcenia Językowego.
dr Urszula Gembara Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
mgr Marta Gendera Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
prof. dr hab. Ulrich Geppert Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
mgr Karolina Gębska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr inż. Sławomir Gibowski Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr Kamila Gieba Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Katarzyna Giedrojec Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
prof. dr hab. Roman Gielerak Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Julia Gierałtowicz Wydział Prawa i Administracji Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr hab. Marian Giertych, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr n. med. Hanna Giezowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Wewnętrznych
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr hab., prof. UZ Andrzej Gillmeister, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr Anna Glibowska Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
mgr Anna Glibowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
mgr Agnieszka Gładyszak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Dorota Głazowska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Równań Funkcyjnych
mgr inż. Gracjan Głowacki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Lidia Głuchowska Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. n. med. Maciej Głyda, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chirurgii i Onkologii
mgr Karolina Godzisz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr inż. arch. Michał Golański Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki
mgr inż. Magdalena Golińczak Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr hab. n. med. Paweł Golusiński, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
prof. dr hab. Leszek Gołdyka Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
prof. dr hab. Grzegorz Gołembski Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Administracji i Turystyki
mgr Paulina Gołębiowska Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr Urszula Gołębiowska Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr Jadwiga Gorączkowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr inż. Ryszard Gorockiewicz Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr inż. Marta Gortych Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. Joanna Gorzelana Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
Gość 18 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Gość 20 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Gość 21 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Gość 22 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Gość GOŚĆ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Sekretariat Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Arkadiusz Góra Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr inż. Urszula Góral Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Budownictwa
dr inż. Marzena Góralczyk Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Anna Góralewska-Słońska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
mgr Maciej Górecki Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Marta Górka Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Weronika Górnicka Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
dr Kajetan Górny Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr n. med. Jerzy Grabarek Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
dr Katarzyna Grabias - Banaszewska Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Poznawczej
dr inż. Krzysztof Graczyk Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr inż. Paweł Graczyk Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
mgr Agnieszka Grad-Rybińska Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. inż. Artur Gramacki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Monika Grandtke Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
mgr Anna Grasza Wydział Nauk Biologicznych Sekretariat Dziekana i Pełnomocnik ds. budżetu
dr inż. Tomasz Gratkowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr inż. Radosław Grech Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Energetyki
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr inż. Iwona Grobelna Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
dr inż. Michał Grobelny Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Renata Grochowalska Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Elżbieta Grochowska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Konstrukcji Budowlanych
mgr Małgorzata Gromek Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
prof. Christian Grossmann Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Waldemar Gruszczyński Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
lek. med. Łukasz Grydz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Marcin Grzegorski Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
dr Jerzy Grzesiak Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Agnieszka Grzesik Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Tomasz Grzybowski Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Mirosław Gugała Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr n. med. Marzena Gutowicz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Medycyny Translacyjnej
mgr Anna Gwara Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa