Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę G

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr Katarzyna Gabała - Wdowiak Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
dr inż. Izabela Gabryelewicz Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
prof. dr hab. Beata Gabryś Wydział Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Wydział Nauk Biologicznych Katedra Zoologii
dr hab. n. med. Michał Gaca, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Anna Gajewska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
dr n. med. Piotr Gajewski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Układu Nerwowego
mgr Bogna Galant Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr inż. Marcin Gałach Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Jadwiga Ganczar Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
mgr Marzena Ganczar Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
dr Agnieszka Gandecka Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
dr hab. n. med. Maria Gańczak, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr hab. Marcin Garbat Pion Prorektora ds. Studenckich Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów
mgr Helena Garbowska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Małgorzata Gattner Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
dr Bartosz Gauza Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Izabela Gawłowicz Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr inż. Piotr Gawłowicz Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr Dagmara Gawron Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Osobowości
prof. Jan Gawron Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. Anna Gawrońska Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Kształcenia Językowego.
mgr inż. Jan Gembara Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr Urszula Gembara Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
mgr Marta Gendera Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
prof. dr hab. Ulrich Geppert Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
mgr Karolina Gębska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr n. med. Magdalena Gibas-Dorna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
dr inż. Sławomir Gibowski Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr Kamila Gieba Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Katarzyna Giedrojec Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Weronika Giefert Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
prof. dr hab. Roman Gielerak Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Julia Gierałtowicz Wydział Prawa i Administracji Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr hab. Marian Giertych, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
dr n. med. Hanna Giezowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Immunologii
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr hab., prof. UZ Andrzej Gillmeister, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr Anna Glibowska Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
mgr Anna Glibowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
mgr Agnieszka Gładyszak Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr Dorota Głazowska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Równań Funkcyjnych
lic. Monika Głowacka Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
mgr inż. Gracjan Głowacki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Lidia Głuchowska Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Karolina Godzisz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr inż. arch. Michał Golański Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Architektury i Urbanistyki
lek. med. Bartosz Golik Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chirurgii Naczyń
mgr inż. Magdalena Golińczak Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr hab. n. med. Paweł Golusiński, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
prof. dr hab. Leszek Gołdyka Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
prof. dr hab. Grzegorz Gołembski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
mgr Paulina Gołębiowska Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr Urszula Gołębiowska Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr Jadwiga Gorączkowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr inż. Ryszard Gorockiewicz Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr inż. Marta Gortych Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. Joanna Gorzelana Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
Biuro Rekrutacji gość 1 Pion Prorektora ds. Studenckich Biuro Rekrutacji
campus A Gość 1 Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Sekcja Obsługi Uczelni
Gość 18 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Biuro Rekrutacji gość 2 Pion Prorektora ds. Studenckich Biuro Rekrutacji
Campus B Gość 2 Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Sekcja Obsługi Uczelni
Gość 20 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Gość 21 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Gość 22 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Gość GOŚĆ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Sekretariat Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr hab. n. med. Ewelina Gowin Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
mgr Arkadiusz Góra Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr inż. Urszula Góral Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Budownictwa
dr Grzegorz Góralczyk Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr inż. Marzena Góralczyk Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Anna Góralewska-Słońska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
mgr Maciej Górecki Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr Weronika Górnicka Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
dr Kajetan Górny Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
lek. med. Robert Górski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr n. med. Jerzy Grabarek Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
dr Katarzyna Grabias - Banaszewska Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Poznawczej
mgr Waldemar Grabowski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr inż. Krzysztof Graczyk Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia
mgr Agnieszka Grad-Rybińska Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. inż. Artur Gramacki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Jarosław Gramacki Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Centrum Komputerowe
mgr Monika Grandtke Wydział Nauk Biologicznych Katedra Zoologii
mgr Anna Grasza Wydział Nauk Biologicznych Sekretariat Dziekana i Pełnomocnik ds. budżetu
dr inż. Tomasz Gratkowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr inż. Radosław Grech Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Beata Grelewicz Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr inż. Iwona Grobelna Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
dr Renata Grochowalska Wydział Nauk Biologicznych Katedra Biochemii i Bioinformatyki
dr inż. Elżbieta Grochowska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Konstrukcji Budowlanych
mgr Małgorzata Gromek Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
prof. Christian Grossmann Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
lek. med. Małgorzata Grudziecka Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
mgr Waldemar Gruszczyński Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr n. med. Łukasz Grydz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
mgr Małgorzata Grygiel Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
dr Jerzy Grzesiak Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Agnieszka Grzesik Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Tomasz Grzybowski Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Mirosław Gugała Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr Natalia Gumińska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
dr n. med. Marzena Gutowicz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
mgr Anna Gwara Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Pracownia Pielęgniarstwa Specjalistycznego