Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę J

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr inż. Janusz Jabłoński Instytut Matematyki Zakład Zastosowań Informatyki
dr hab. Romuald Jabłoński, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Piotr Jachimowicz Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr inż. Maciej Jackowski Instytut Pedagogiki Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
mgr inż. Marek Jakimowicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr inż. Anita Jakubaszek Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Edward Jakubowski Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Polityki Regionalnej
doc. dr inż. Julian Jakubowski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Energetyki
dr inż. Julian Jakubowski Wydział Mechaniczny (Ż) Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ Instytut Psychologii Zakład Psychologii Poznawczej
dr Łukasz Janeczek Instytut Historii Instytut Historii
dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ Instytut Psychologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
dr Daria Janiszewska-Sieńko Instytut Historii Instytut Historii
mgr inż. Robert Janowski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Alicja Janusz Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
mgr Katarzyna Januszek Uniwersytet Zielonogórski Centrum Komputerowe
mgr Adriana Januszko Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Justyna Jarczyk Instytut Matematyki Zakład Równań Funkcyjnych
prof. dr hab. Witold Jarczyk Instytut Matematyki Zakład Równań Funkcyjnych
dr n. med. Paweł Jarmużek Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Układu Nerwowego
dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr Joanna Jaros Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Adam Jarosz Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
mgr Klaudia Jarosz Instytut Pedagogiki Zakład Resocjalizacji
dr Przemysław Jarosz Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr inż. Marzena Jasiewicz Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr inż. Halina Jasik Instytut Budownictwa Laboratorium Instytutu Budownictwa
dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska Collegium Medicum Centrum Symulacji Medycznej
mgr inż. Leszek Jasiński Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr Elżbieta Jastrzębska Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski Instytut Historii Instytut Historii
dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
prof. dr hab. Leszek Jerzak Instytut Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
dr Stefan Jerzyniak Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr Jarosław Jeschke Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
lek. med. Paweł Jesionowski Instytut Nauk Medycznych Centrum Chorób Serca i Naczyń
dr Katarzyna Jesse-Józefczyk Instytut Matematyki Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
mgr Lucyna Jęczała Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Jacek Jędryczkowski Instytut Pedagogiki Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
dr Janina Jędrzejczak-Gas Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr Ewa Jędrzejowska Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Zygmunt Jocz Wydział Mechaniczny (Ż) Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
lek. med. Krystian Jośko Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr inż. Krystian Jóźwiak Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Energetyki
mgr Joanna Jucha Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
dr inż. arch. Justyna Juchimiuk Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. Paweł Jurczak Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Magdalena Jurewicz-Nowak Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr n. med. Szymon Jurga Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Układu Nerwowego
dr inż. Barbara Jurkowska Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Administracji
dr Andrzej Jurkowski Instytut Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
dr inż. Artur Juszczyk Instytut Budownictwa Zakład Dróg i Mostów
lek. med. Beata Juszczyszyn Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Wioletta Juszczyszyn Collegium Medicum (Ż) Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa